Egzaminy

Autostradą do świata IT!

Certyfikacje branżowe stanowią istotny element na drodze edukacji osób zawodowo związanych z IT. Najkrócej mówiąc służą potwierdzeniu, że posiadamy określoną wiedzę z zakresu wybranej technologii. Wymagania stawiane przez certyfikaty w zależności od egzaminu raz są prostsze, innym razem trudniejsze. Tym samym droga pełnej certyfikacji jest długa, co pozwala na potwierdzanie umiejętności w bardzo szerokim zakresie zaawansowania, od osoby początkującej po eksperta. Certyfikacja powinna być traktowana jako uwieńczenie procesu edukacyjnego dlatego nie powinna być celem samym w sobie. Inaczej mówiąc jest to krok, który utwierdza nas w przekonaniu, że posiadamy określoną wiedzę.

Jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Vue i Certiport.

Dowiedz się więcej o egzaminach i certyfikacjach wiodących firm z branży IT:

Centrum egzaminacyjne

W centrach Pearson VUE i Certiport można zdawać egzaminy, które wchodzą w skład ścieżek certyfikacyjnych wielu producentów, m.in. Microsoft, AWS, Apple, Google, HP, Symantec, Citrix, EMC, Adobe.

CBSG Polska posiada autoryzację na prowadzenie autoryzowanych egzaminów w ramach: