Usługi IT

CBSG Polska do usług!

Miernikiem efektywności zespołów IT jest ich stopień gotowości do realizacji bieżących zadań. Świadomi takich doświadczeń oferujemy konsultacje i usługi z zakresu IT. Pragniemy podkreślić, że każdy krok realizujemy wspólnie z Klientem. Jest to gwarancją zdobycia wiedzy przez zespół IT i nowych umiejętności. Ponieważ współczesne IT coraz mocniej oscyluje między rozwiązaniami lokalnymi a dostępnymi w chmurze, szczególny nacisk kładziemy na struktury hybrydowe. Uczestniczymy w rozmowach biznesowych aby być wsparciem w modelowaniu procesów biznesowych dla naszych Klientów.
Proponujemy usługi z zakresu:

 • Utrzymania infrastruktury IT w modelach hybrydowych oraz chmury obliczeniowej
 • Audytów zabezpieczeń oraz zgodności dla platform Microsoft 365, Microsoft Azure oraz Microsoft Intune
 • Audytów środowisk opartych o usługi Active Directory, Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server
 • Standaryzacji ustawień i danych w środowiskach scentralizowanych
 • Wdrażania zasad zabezpieczeń według zaleceń dostawców i standardów branżowych
 • Dopasowania rozwiązań wirtualizacji oraz ich zarządzania
 • Oceny i przygotowania  środowiska do współpracy z rozwiązaniami chmury obliczeniowej
 • Biznesowego zastosowania środowisk Microsoft 365, Microsoft Azure oraz Microsoft Intune
 • Migracji serwerów i stacji roboczych
 • Zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM
 • Konfiguracji aplikacji mobilnych MAM
 • Zarządzania tożsamościami i zabezpieczeniami
Utrzymanie środowisk IT

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty. Utrzymanie infrastruktury realizowane przez CBSG obejmuje trzy linie wsparcia.

Microsoft 365

Konfiguracja środowiska pracy użytkownika, ustawień, aplikacji i zabezpieczeń stanowi zawsze dla nas kluczowe zadanie. Microsoft udostępniając usługi z oznaczeniem 365 zapewnił nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usług zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla największych firm.

Microsoft Azure

Tworzenie wysoko dostępnych i łatwo skalowanych środowisk nabrało innego wymiaru wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej. Od samego powstania Microsoft Azure jesteśmy zaangażowani w adopcję rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS na polskim oraz zagranicznych rynkach.

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi zalicza się do kanonu zadań administracyjnych nowoczesnych organizacji. Od narodzin platformy Microsoft Intune adresującej wyzwania Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM) realizujemy projekty i wsparcie dla polskich oraz zagranicznych klientów.

Środowiska Apple

Adopcja urządzeń Apple w ekosystemie Microsoft stanowi jeden z ważniejszych kroków w rozwoju nowoczesnych środowisk IT. Pomagamy organizacjom w dopasowaniu rozwiązań integrujących systemy macOS oraz iOS z usługami giganta z Redmond.

Audyty IT


Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury. Dodając dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej, który znacząco wpłynął na unikalność każdej, współczesnej architektury IT nie mamy wątpliwości jak istotne staje się zapewnienie zgodności i zabezpieczeń konfiguracji usług. Pomagamy w tym niezależnie od wielkości czy stopnia zaawansowania organizacji.