Utrzymanie środowisk IT

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty.

Utrzymanie infrastruktury realizowane przez CBSG obejmuje trzy linie wsparcia. Taka organizacja zapewnia najbardziej wydajne rozwiązywanie zgłoszeń i szybkość działania.

Oferujemy wsparcie w różnych modelach SLA, włącznie z dyżurami ciągłymi.


Realizujemy utrzymanie infrastruktury i usług z obszarów:

  • Microsoft Azure
  • Microsoft Intune
  • Enterprise Mobility + Security
  • Windows Server
  • Windows Client
  • zarządzania urządzeniami przenośnymi MDM
  • konfiguracji aplikacji mobilnych MAM
  • zarządzania tożsamościami i zabezpieczeniami
  • utrzymania systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych
  • synchronizacji danych w środowiskach mobilnych
Microsoft 365

Konfiguracja środowiska pracy użytkownika, ustawień, aplikacji i zabezpieczeń stanowi zawsze dla nas kluczowe zadanie. Microsoft udostępniając usługi z oznaczeniem 365 zapewnił nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usług zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla największych firm.

Microsoft Azure

Tworzenie wysoko dostępnych i łatwo skalowanych środowisk nabrało innego wymiaru wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej. Od samego powstania Microsoft Azure jesteśmy zaangażowani w adopcję rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS na polskim oraz zagranicznych rynkach.

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi zalicza się do kanonu zadań administracyjnych nowoczesnych organizacji. Od narodzin platformy Microsoft Intune adresującej wyzwania Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM) realizujemy projekty i wsparcie dla polskich oraz zagranicznych klientów.

Środowiska Apple

Adopcja urządzeń Apple w ekosystemie Microsoft stanowi jeden z ważniejszych kroków w rozwoju nowoczesnych środowisk IT. Pomagamy organizacjom w dopasowaniu rozwiązań integrujących systemy macOS oraz iOS z usługami giganta z Redmond.

Audyty IT


Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury. Dodając dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej, który znacząco wpłynął na unikalność każdej, współczesnej architektury IT nie mamy wątpliwości jak istotne staje się zapewnienie zgodności i zabezpieczeń konfiguracji usług. Pomagamy w tym niezależnie od wielkości czy stopnia zaawansowania organizacji.