Audyty IT

Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury. Dodając dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej, który znacząco wpłynął na unikalność każdej, współczesnej architektury IT nie mamy wątpliwości jak istotne staje się zapewnienie zgodności i zabezpieczeń konfiguracji usług. Pomagamy w tym niezależnie od wielkości czy stopnia zaawansowania organizacji.

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele ocen i audytów środowisk hybrydowych, typu cloud-only oraz on-premises. Wiemy jak duże miało to znaczenie, zarówno w procesie działania proaktywnego jak również sprawnego przywrócenia po kompromitacji infrastruktury.  

Wśród naszych klientów są instytucje administracji państwowej, przemysłu, budownictwa, transportu, nauki i rozwoju techniki, łączności, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku, finansów i ubezpieczeń.

Naszym obecnym i przyszłym Klientom proponujemy przeprowadzenie oceny i audyty środowisk w zakresie:

  • usług zarządzania tożsamościami
  • rozwiązań chmury obliczeniowej Microsoft Azure
  • usług współpracy i komunikacji Microsoft 365
  • systemów serwerowych Microsoft
  • stacji klienckich Windows oraz macOS
  • systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi Android oraz iOS
  • środowisk baz danych
  • systemów współpracy i ujednoliconej komunikacji
  • rozwiązań zabezpieczeń i ochrony
  • systemów dostępu zdalnego i wirtualnych pulpitów
Utrzymanie środowisk IT

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty. Utrzymanie infrastruktury realizowane przez CBSG obejmuje trzy linie wsparcia.

Microsoft 365

Konfiguracja środowiska pracy użytkownika, ustawień, aplikacji i zabezpieczeń stanowi zawsze dla nas kluczowe zadanie. Microsoft udostępniając usługi z oznaczeniem 365 zapewnił nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usług zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla największych firm.

Microsoft Azure

Tworzenie wysoko dostępnych i łatwo skalowanych środowisk nabrało innego wymiaru wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej. Od samego powstania Microsoft Azure jesteśmy zaangażowani w adopcję rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS na polskim oraz zagranicznych rynkach.

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi zalicza się do kanonu zadań administracyjnych nowoczesnych organizacji. Od narodzin platformy Microsoft Intune adresującej wyzwania Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM) realizujemy projekty i wsparcie dla polskich oraz zagranicznych klientów.

Środowiska Apple

Adopcja urządzeń Apple w ekosystemie Microsoft stanowi jeden z ważniejszych kroków w rozwoju nowoczesnych środowisk IT. Pomagamy organizacjom w dopasowaniu rozwiązań integrujących systemy macOS oraz iOS z usługami giganta z Redmond.