Środowiska Apple

Adopcja urządzeń Apple w ekosystemie MIcrosoft stanowi jeden z ważniejszych kroków w rozwoju nowoczesnych środowisk IT. Pomagamy organizacjom w dopasowaniu rozwiązań integrujących systemy macOS oraz iOS z usługami giganta z Redmond.


Historia rozpoczęła się od projektu, w którym klient poprosił nas o uruchomienie  w swojej organizacji usług Microsoft 365, gdzie 100% stanowiły systemy macOS i iOS. Adopcja technologiczna i biznesowa  trwała kilka miesięcy i zakończyła się pomyślnie. W pierwszym etapie uruchomiliśmy usługi Exchange Online poprzedzone  migracją skrzynek pocztowych, witryny SharePoint Online, ujednoliconą komunikację w oparciu o Microsoft Teams, repozytoria plików w ramach OneDrive for Business. Kolejnymi krokami była implementacja rozwiązania MDM/MAM na platformie usługi Intune, konfiguracja funkcji zabezpieczeń w ramach Enterprise Mobility + Security oraz rodziny produktów Microsoft Defender. Całość dopełnia system kopii zapasowych oraz produktów dodatkowych zwiększających szeroko rozumianą produktywność. Klient poprosił nas o pomoc w utrzymywaniu tego środowiska i nasza wspólna przygoda trwa po dziś.

Podobnych projektów zrealizowaliśmy kilkanaście i w każdym pojawiły się unikalne rozwiązania.

Utrzymanie środowisk IT

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty. Utrzymanie infrastruktury realizowane przez CBSG obejmuje trzy linie wsparcia.

Microsoft 365

Konfiguracja środowiska pracy użytkownika, ustawień, aplikacji i zabezpieczeń stanowi zawsze dla nas kluczowe zadanie. Microsoft udostępniając usługi z oznaczeniem 365 zapewnił nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usług zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla największych firm.

Microsoft Azure

Tworzenie wysoko dostępnych i łatwo skalowanych środowisk nabrało innego wymiaru wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej. Od samego powstania Microsoft Azure jesteśmy zaangażowani w adopcję rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS na polskim oraz zagranicznych rynkach.

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi zalicza się do kanonu zadań administracyjnych nowoczesnych organizacji. Od narodzin platformy Microsoft Intune adresującej wyzwania Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM) realizujemy projekty i wsparcie dla polskich oraz zagranicznych klientów.

Audyty IT


Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury. Dodając dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej, który znacząco wpłynął na unikalność każdej, współczesnej architektury IT nie mamy wątpliwości jak istotne staje się zapewnienie zgodności i zabezpieczeń konfiguracji usług. Pomagamy w tym niezależnie od wielkości czy stopnia zaawansowania organizacji.