Microsoft Azure

Tworzenie wysoko dostępnych i łatwo skalowanych środowisk nabrało innego wymiaru wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej. Od samego powstania Microsoft Azure jesteśmy zaangażowani w adopcję rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS u klientów na polskim oraz zagranicznych rynkach.


Pamiętając powstanie pierwszych usług Microsoft do automatyzacji środowisk wirtualnych z ogromnym zapałem przystąpiliśmy w 2010 roku do pionierskich programów adopcji Microsoft Azure. Ta przygoda trwa niezmiennie do dziś. Na przestrzeni lat udało nam się ukończyć projekty migracji do IaaS, zachęcić do stosowania modeli PaaS oraz przekonać z prostoty implementacji rozwiazań SaaS.


Nasz zespół posiada kompetencje oraz doświadczenie w przeprowadzaniu migracji środowisk on-premises do chmury obliczeniowej w modelach hybrydowych oraz cloud-only. Bazując na doświadczeniu jesteśmy gotowi dopasować scenariusz środowiska do potrzeb biznesowych naszych Klientów. Stanowimy również wsparcie w zadaniach oceny poprawności konfiguracji czy na etapie przygotowania do audytów zewnętrznych.

Utrzymanie środowisk IT

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty. Utrzymanie infrastruktury realizowane przez CBSG obejmuje trzy linie wsparcia.

Microsoft 365

Konfiguracja środowiska pracy użytkownika, ustawień, aplikacji i zabezpieczeń stanowi zawsze dla nas kluczowe zadanie. Microsoft udostępniając usługi z oznaczeniem 365 zapewnił nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usług zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla największych firm.

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami mobilnymi zalicza się do kanonu zadań administracyjnych nowoczesnych organizacji. Od narodzin platformy Microsoft Intune adresującej wyzwania Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM) realizujemy projekty i wsparcie dla polskich oraz zagranicznych klientów.

Środowiska Apple

Adopcja urządzeń Apple w ekosystemie Microsoft stanowi jeden z ważniejszych kroków w rozwoju nowoczesnych środowisk IT. Pomagamy organizacjom w dopasowaniu rozwiązań integrujących systemy macOS oraz iOS z usługami giganta z Redmond.

Audyty IT


Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury. Dodając dynamiczny rozwój chmury obliczeniowej, który znacząco wpłynął na unikalność każdej, współczesnej architektury IT nie mamy wątpliwości jak istotne staje się zapewnienie zgodności i zabezpieczeń konfiguracji usług. Pomagamy w tym niezależnie od wielkości czy stopnia zaawansowania organizacji.