Edukacja

Kiedy pasja spotyka się z IT?

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest edukacja na każdym etapie rozwoju. Od ponad 20-lat aktywnie angażujemy się w procesy dydaktyczne realizowane w szkołach technicznych oraz na studiach wyższych.

Stworzyliśmy wiele autorskich programów, których efektem są unikalne kierunki kształcenia.

Nasze zaangażowanie w rozwój zawodowy nauczycieli szkół średnich oraz wyższych zostało niejednokrotnie docenione. Jesteśmy dumni, że przekazane treści systematycznie wchodzą programy zajęć programowych.

Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy zaproszenia na największe wydarzenia edukacyjne organizowane w Polsce, gdzie występujemy w roli prelegentów czy osób prowadzących warsztaty praktyczne.

Szkoły średnie

CBSG Polska we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi realizuje przygotowanie do certyfikacji Microsoft na poziomie Fundamentals. Zajęcia prowadzone są w trybach semestralnych, systematycznie od 2009 roku przez wykwalifikowanych trenerów CBSG Polska.

Dotychczas przygotowaliśmy uczniów do certyfikatów Microsoft w szkołach:

  • Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie
  • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
  • Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
  • IV Liceum Ogólnokształcące im.  rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie
Studia wyższe

CBSG Polska uruchomiła studia wyższe z zakresu chmury obliczeniowej Microsoft przy współudziale Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Zajęcia prowadzone są na specjalnościach:


Jesteśmy również partnerem technologiczno-edukacyjnym studiów podyplomowych realizowanych dla Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Wojskowej Akademii Technicznej.

Społeczność Microsoft

Przy polskim oddziale Microsoft powołaliśmy społeczność WGUiSW.org, która jest jedną z najdłużej działających grup poświęconych technologiom Microsoft spotykającą się nieprzerwanie od 2008 roku. Skupiamy się na tematach dotyczących Azure, Microsoft 365, szeroko pojętego bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft oraz produktów wspierających i integrujących architektury IT.

Społeczność Apple

AppleCommunity.PL to społeczność, której głównym celem jest wymiana wiedzy w zakresie wykorzystania technologii chmury obliczeniowej (Azure, Microsoft 365, AWS) w ekosystemie urządzeń Apple.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe & MFADay

Logowanie dwuskładnikowe, znane także jako MFA (Multi-Factor Authentication), to metoda zabezpieczająca dostęp do konta poprzez wymaganie dwóch lub więcej rodzajów uwierzytelniania. W przypadku MFA, użytkownik musi dostarczyć co najmniej dwie różne formy identyfikacji, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo systemów online.

Typowymi składnikami logowania dwuskładnikowego są:

  1. Hasło: To tradycyjna forma uwierzytelniania, zazwyczaj coś, co użytkownik zna. Jednak samo hasło nie jest wystarczające w przypadku MFA.
  2. Token generowany czasowo (TOTP): Użytkownik otrzymuje kod jednorazowy, który zmienia się co kilka sekund. Ten kod jest generowany na podstawie wspólnego sekretu między serwerem a urządzeniem użytkownika.
  3. Klucz fizyczny: Jest to fizyczne urządzenie, które użytkownik musi podłączyć lub zbliżyć do urządzenia logującego się, aby potwierdzić tożsamość.
  4. Potwierdzenie biometryczne: Obejmuje rozpoznawanie odcisków palców, skanowanie twarzy lub innych unikalnych cech biometrycznych użytkownika.

Dzięki MFA, nawet jeśli ktoś zdobędzie hasło użytkownika, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do konta bez drugiego elementu uwierzytelniającego. To podejście znacząco redukuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i chroni użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami włączenia logowania dwuskładnikowego w najbardziej znanych portalach internetowych.