Szkolenia autoryzowane

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autorskie

Szkolenia autorskie stanowią uzupełnienie oferty autoryzowanych kursów CBSG Polska. Dobór tematyki jest efektem wieloletnich doświadczeń na rynku edukacyjnym. Program szkoleń autorskich został przygotowany przy udziale naszych inżynierów systemowych, którzy postawili przede wszystkim na praktyczne laboratoria.

Szkolenia certyfikacyjne

Uwieńczeniem edukacji jest weryfikacja posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Kierując się tą zasadą proponujemy zajęcia dedykowane egzaminom Microsoft. Ich przebieg oraz forma poparta jest wieloletnią praktyką, a doświadczenia zdobyte na przestrzeni lat pozwalają nam oferować sprawdzony produkt dydaktyczny.