CBSG-904 Automatyzacja zabezpieczeń w środowiskach Windows 2016 oraz Windows Server 2016

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3199 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SECURITY
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Pierwsza część dotyczy bezpieczeństwa w Windows 10 oraz Windows Server, druga – automatyzacji procesów weryfikacji zabezpieczeń.

 • Modele zarządzania infrastrukturą IT.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością ze standardami.
 • Linia odniesienia dla ról i funkcji Windows Server.
 • Poziomy ważności i reguły zabezpieczeń.
 • Strategia bezpieczeństwa Defense in depth.
 • Zagadnienia bezpieczeństwa rodziny Windows Client & Windows Server.
 • Narzędzia oceny:
 • Microsoft Assessment Tool
 • Microsoft Baseline Security Analyzer
 • Microsoft Security Compliance Manager
 • Microsoft Message Analyzer
 • Technologie ochrony:
 • Konsola Action Center
 • Listy kontroli dostępu (ACL)
 • Dynamiczna kontrola dostępu (DAC)
 • Polityki kontroli i audytów (Audit Policies)
 • Kontrola, zarządzanie i archiwizacja zdarzeń systemowych
 • Centralizacja zarządzania zdarzeniami systemowymi (Event Forwarding)
 • Prawa użytkowników (User Rights)
 • Stosowanie grup wbudowanych i tożsamości specjalnych
 • Polityki haseł granularnych (PSO) oraz grupy typu Shadow
 • Opcje bezpieczeństwa systemu (Security Options)
 • Ustawienia usług systemowych
 • Ograniczanie uruchamiania aplikacji za pomocą AppLocker
 • Konfiguracja i stosowanie IPSec oraz reguł zabezpieczania ruchu sieciowego (Connection Security Rules)
 • Konfiguracja i monitorowanie Windows Firewall oraz zaawansowanych ustawień reguł zapory
 • Szyfrowanie Bitlocker oraz Bitlocker To Go
 • Zarządzanie Trusted Platform Module (TPM)
 • Szyfrowanie Encrypted File System
 • Konfiguracja menedżera poświadczeń
 • Konta usługowe
 • Konfiguracja Secure Boot
 • Zastosowanie Security Configuration Wizard (SCW)
 • Konfiguracja kontroli konta użytkownika (User Account Control)
 • Ograniczenie podatności na ataki za pomocą EMET
 • Ograniczenie dostępu do urzadzeń (np. USB)
 • Centralizacja danych użytkownika z zastosowaniem przekierowania folderów (Folder Redirection) i ich klasyfikacja (File Classifiation Infrastructure)
 • Wykorzystanie Active Directory Rights Management Services w ochronie dostępu do danych
 • Konfiguracja i zastosowanie Internet Explorer Enterprise Mode
 • Konfiguracja i monitorowanie oprogramowania antywirusowego oraz zapobiegającemu wykonywania złośliwego oprogramowania Microsoft Security Essential
 • Preferencje i ustawienia zabezpieczeń
 • Narzędzia administracyjne
 • dostęp do zasobów
 • rejestrowanie dostępu
 • zadania związane z urzędem certyfikatów CA
 • zarządzanie procesami oraz wydajnością
 • zarządzanie poświadczeniami obiektów
 • zarządzanie certyfikatami i szyfrowaniem
 • właściciele obiektów oraz pełne usuwanie danych
 • polityki kontroli oraz zarządzanie zdarzeniami
 • polityki zabezpieczania systemu
 • diagnostyka, planowanie i poprawianie ustawień
 • Ustawienia zabezpieczeń w środowisku domeny
 • Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń w modelu hybrydowym
 • Tworzenie dokumentacji zabezpieczeń
 • PowerShell – automatyzacja procesu weryfikacji zabezpieczeń w środowiskach grupy roboczej oraz domeny w zakresie:
 • Kontrola zainstalowanych systemów operacyjnych
 • Weryfikacja konfiguracji TCP/IP
 • Audyt zainstalowanego oprogramowania
 • Uprawnienia w systemie plików NTFS
 • Kontrola oprogramowania antywirusowego
 • Ustawienia wygaszacza ekranu
 • Ustawienia blokowania ekranu
 • Windows Connection Manager
 • Konfiguracja ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • Polityki GPO
 • Ustawienia komunikacji w sieci Internet
 • Konfiguracja opcji logowania
 • Ustawienia hibernacji oraz uśpienia komputerów
 • Pomoc zdalna
 • Ustawienia systemu
 • Diagnostyka kompatybilności aplikacji
 • Ustawienia wdrażania paczek aplikacji
 • Polityki autostartu
 • Biometryka
 • Poświadczenia użytkownika
 • Ustawienia EMET
 • Usługa rejestrowania zdarzeń
 • Konfiguracja File Explorer
 • Ustawienia Home Group
 • Diagnostyka ustawień lokalizacji
 • Usługa dostępu zdalnego
 • Ustawienia indeksowania
 • Ustawienia sklepu Microsoft
 • Opcje logowania Windows
 • Usługa Windows Remote Management
 • Usługa Windows Update
 • Polityki kontroli i audytu
 • Ustawienia haseł i opcji kont użytkowników
 • Ustawienia zapory Windows
 • Konfiguracja nadawania praw użytkowników
 • Ustawienia systemowych opcji zabezpieczeń GPO
 • Diagnostyka usług systemowych
Formularz zgłoszeniowy

CBSG-904 Automatyzacja zabezpieczeń w środowiskach Windows 2016 oraz Windows Server 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa