AZ-030 Microsoft Azure technologies for AWS architects

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Azure
  Subscriptions and accounts
  Resource groups and templates in Azure Resource Manager

 • Module 2: Azure global infrastructure
  Azure regions
  Azure Availability Zones
  Comparison with AWS

 • Module 3: Implement Azure Active Directory
  Introduction to Azure Active Directory
  Domains and custom domains
  Safety features
  Guest users in Azure Active Directory
  Manage multiple directories
  Comparison with AWS

 • Module 4: Implement and manage hybrid identities
  Introduction to Azure AD Connect
  Comparison with AWS

 • Module 5: Implement virtual networking
  Azure Virtual Network and VNet peering
  VPN and ExpressRoute connections
  Comparison with AWS

 • Module 6: Implement VMs for Windows and Linux
  Configure high availability
  Comparison with AWS

 • Module 7: Implement load balancing and network security
  Implement Azure Load Balancer
  Implement an Azure Application Gateway
  Implement Azure Firewall
  Implement network security groups and application security groups
  Comparison with AWS

 • Module 8: Implement container-based applications
  Configure Azure Kubernetes Service
  Publish a solution on an Azure Container Instance
  Comparison with AWS

 • Module 9: Implement an application infrastructure
  Create an App Service plan
  Create and configure Azure App Service
  Configure networking for an App Service
  Introduction to Logic Apps and Azure Functions
  Comparison with AWS

 • Module 10: Implement storage accounts
  Azure Storage core concepts
  Managing the Azure Blob storage lifecycle
  Working with Azure Blob storage
  Comparison with AWS

 • Module 11: Implement NoSQL databases
  Introduction to Azure Cosmos DB
  Consistency
  Select appropriate CosmosDB APIs
  Set up replicas in CosmosDB
  Comparison with AWS DynamoDB

 • Module 12: Implement Azure SQL databases
  Configure Azure SQL database settings
  Implement Azure SQL Database managed instances
  Configure high availability for an Azure SQL database
  Comparison with AWS

 • Module 13: Implement cloud infrastructure monitoring
  Monitor security
  Monitor cost
  Configure a Log Analytics workspace
  Comparison with AWS

 • Module 14: Implement and manage Azure governance solutions
  Assign RBAC roles
  Configure management access to Azure
  Implement and configure an Azure Policy
  Comparison with AWS

 • Module 15: Manage security for applications
  Implement Azure Key Vault
  Implement and configure Azure AD Managed Identities
  Register and manage applications in Azure AD
  Comparison with AWS

 • Module 16: Migration, backup, and disaster recovery management
  Migrate workloads
  Implement Azure Backup for VMs
  Implement disaster recovery
  Comparison with AWS
Formularz zgłoszeniowy

AZ-030 Microsoft Azure technologies for AWS architects

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa