AZ-040 Automating Administration with PowerShell

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
POWERSHELL
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • podstawowe polecenia PowerShell
 • administracja sewrerem za pomocą PowerShell
 • użycie Pipelinów w PowerShell
 • praca z PSDrive oraz PSPRoviders
 • praca z usługami WMI i CIM
 • praca z danymi w tablicach, zmiennych oraz hash table
 • podstawa skryptów
 • zdalna administracja komputerami
 • administracja usługą Microsoft 365
 • używanie jobów oraz zaplanowanych zadań

Robert Przybylski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Getting started with Windows PowerShell
  Windows PowerShell overview
  Understan Windows PowerShell command syntax
  Find commands and get help in Windows PowerShell
  Lab: Configuring Windows PowerShell, and finding and running commands

 • Module 2: Windows PowerShell for local systems administration
  Active Directory Domain Services administration cmdlets
  Network configuration cmdlets
  Server administration cmdlets
  Windows PowerShell in Windows 10
  Lab: Performing local system administration with PowerShell

 • Module 3: Working with the Windows PowerShell pipeline
  Understand the pipeline
  Select, sort, and measure objects
  Filter objects out of the pipeline
  Enumerate objects in the pipeline
  Send and pass pipeline data as output
  Lab: Using PowerShell pipeline

 • Module 4: Using PSProviders and PSDrives
  Using PSProviders
  Using PSDrives
  Lab: Using PSProviders and PSDrives with PowerShell

 • Module 5: Querying management information by using CIM and WMI
  Understand CIM and WMI
  Query data by using CIM and WMI
  Make changes by using CIM and WMI
  Lab: Querying information by using WMI and CIM

 • Module 6: Working with variables, arrays, and hash tables
  Use variables
  Manipulate variables
  Manipulate arrays and hash tables
  Lab: Using variables, arrays, and hash tables in PowerShell

 • Module 7: Windows PowerShell scripting
  Introduction to scripting with Windows PowerShell
  Script constructs
  Import data from files
  Accept user input
  Troubleshooting and error handling
  Functions and modules
  Lab: Using scripts with PowerShell

 • Module 8: Administering remote computers with Windows PowerShell
  Use basic Windows PowerShell remoting
  Use advanced Windows PowerShell remoting techniques
  Use PSSessions
  Lab: Performing remote administration with PowerShell

 • Module 9: Managing Azure resources with PowerShell
  Azure PowerShell
  Introduce Azure Cloud Shell
  Manage Azure VMs with PowerShell
  Manage storage and subscriptions
  Lab: Azure resource management with PowerShell

 • Module 10: Managing Microsoft 365 services with PowerShell
  Manage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell
  Manage Exchange Online with PowerShell
  Manage SharePoint Online with PowerShell
  Manage Microsoft Teams with PowerShell
  Lab: Managing Microsoft 365 with PowerShell

 • Module 11: Using background jobs and scheduled jobs
  Use background jobs
  Use scheduled jobs
  Lab: Jobs management with PowerShell
Formularz zgłoszeniowy

AZ-040 Automating Administration with PowerShell

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa