AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
3199 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • usługi tożsamości w chmurze Microsoft – konfiguracja i zarządzanie Azure AD
 • tworzenie kont użytkowników i grup w Azure AD
 • omówienie tematu regionów w Azure
 • omówienie subskrypcji w Azure
 • omówienie zarządzania kosztami – pojęcie budżetu i analizy kosztów
 • konfiguracja Azure Policy
 • Role-Based Access Control – tworzenie definicji ról, zarządzanie i omówienie
 • zarządzanie zasobami w azure: Azure Portal, Azure Cloud Shell, Powershell
 • sieć w Azure: konfiguracja Virtual Network
 • sieć w Azure: kontrola ruchu sieciowego za pomoc NSG (Network Security Groups) i Azure Firewall
 • sieć w Azure: konfiguracja Azure DNS
 • sieć w Azure: vNet Peering i VPN Gataway
 • wykorzystanie ExpressRoute do łączenia sieci on-premises i Azure
 • równoważenie obciążenia sieciowego – konfiguracja usługi Azure Load Balancer
 • wykorzystanie Aplication Gateway do kierowania ruchu aplikacji
 • konfiguracja usług Azure Storage, praca w portalu i wykorzystanie Azure Storage Explorer
 • Azure Virtual Machines, omówienie, konfiguracja i zarządzanie
 • konfiguracja HA dla VMs (zabezpieczamy przez nie planowanymi problemami i zwiększonym obciążeniem) – Availability Sets i Scale Sets
 • PAAS – konfiguracja Azure App Service, Azure Container Instances oraz Azure Kubernetes Service
 • odzyskiwanie po awarii – konfiguracja backupu plików i maszyn wirtualnych
 • monitorowanie platformy – konfiguracja Azure Monitor, Azure Alerts, Log Analytics, Network Watcher

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Identity
  Azure Active Directory
  Users and Groups
  Lab: Manage Azure Active Directory Identities

 • Module 2: Governance and Compliance
  Subscriptions and Accounts
  Azure Policy
  Role-based Access Control (RBAC)
  Lab: Manage Subscriptions and RBAC
  Lab: Manage Governance via Azure Policy

 • Module 3: Azure Administration
  Azure Administrator Tools
  ARM Templates
  Lab: Manage Azure resources by Using ARM Templates
  Lab: Manage Azure resources by Using Azure PowerShell (optional)
  Lab: Manage Azure resources by Using Azure CLI (optional)
  Lab: Manage Azure resources by Using the Azure Portal

 • Module 4: Virtual Networking
  Virtual Networks
  Network Security groups
  Azure Firewall
  Azure DNS
  Lab: Implement Virtual Networking

 • Module 5: Intersite Connectivity
  VNet Peering
  VPN Gateway Connections
  ExpressRoute and Virtual WAN
  Lab: Implement Intersite Connectivity

 • Module 6: Network Traffic Management
  Network Routing and Endpoints
  Azure Load Balancer
  Azure Application Gateway
  Network Watcher
  Lab: Implement Traffic Management

 • Module 7: Azure Storage
  Storage Accounts
  Blob Storage
  Storage Security
  Azure Files and File Sync
  Managing Storage
  Lab: Manage Azure storage

 • Module 8: Azure Virtual Machines
  Creating Virtual Machines
  Virtual Machine Availability
  Virtual Machine Extensions
  Lab: Manage virtual machines

 • Module 9: PaaS Compute Options
  Azure App Service Plans
  Azure App Service
  Container Services
  Azure Kubernetes Service
  Lab: Implement Web Apps
  Lab: Implement Azure Kubernetes Service
  Lab: Implement Azure Container Instances

 • Module 10: Data Protection
  File and Folder Backups
  Virtual Machine Backups
  Lab: Implement Data Protection

 • Module 11: Monitoring
  Azure Monitor
  Azure Alerts
  Log Analytics
  Lab: Implement Monitoring
Formularz zgłoszeniowy

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa