AZ-140 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • model Licencjonowania dla Azure Virtual Desktop
 • implementacja sieci wirtualnej dla AVD
 • zarządzanie session hostami za pomocą Azure Bastion
 • przechowywanie danych za pomocą FSLogix
 • tworzenie i zarządzanie obrazami session hostów
 • implementacja RBAC
 • konfigurowanie aplikacji dla AVD
 • monitorowane i zarządzanie wydajnością AVD

Robert Przybylski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Plan an Azure Virtual Desktop Implementation
  Azure Virtual Desktop Architecture
  Design the Azure Virtual Desktop architecture
  Design for user identities and profiles
  Lab: Prepare for deployment of Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)
  Lab: Prepare for deployment of Azure Virtual Desktop (AD DS)

 • Module 2: Implement an Azure Virtual Desktop Infrastructure
  Implement and manage networking for Azure Virtual Desktop
  Implement and manage storage for Azure Virtual Desktop
  Create and configure host pools and session hosts
  Create and manage session host image
  Lab: Deploy host pools and session hosts by using the Azure portal (AD DS)
  Lab: Implement and manage storage for Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)
  Lab: Deploy host pools and hosts by using Azure Resource Manager templates
  Lab: Deploy and manage host pools and hosts by using PowerShell
  Lab: Create and configure host pools and session hosts (Azure AD DS)

 • Module 3: Manage Access and Security
  Manage access
  Manage security
  Lab: Configure Conditional Access policies for connections to Azure Virtual Desktop (AD DS)

 • Module 4: Manage User Environments and Apps
  Implement and manage FSLogix
  Configure user experience settings
  Install and configure apps on a session host
  Lab: Implement and manage Azure Virtual Desktop profiles (Azure AD DS)
  Lab: Package Windows Azure Desktop applications (AD DS)

 • Module 5: Monitor and maintain an Azure Virtual Desktop infrastructure
  Plan and implement business continuity and disaster recovery
  Automate Azure Virtual Desktop management tasks
  Monitor and manage performance and health
  Lab: Implement autoscaling in host pools (AD DS)
Formularz zgłoszeniowy

AZ-140 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa