AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Create Azure App Service web apps
  Explore Azure App Service
  Configure web app settings
  Scale apps in Azure App Service
  Explore Azure App Service deployment slots

 • Module 2: Implement Azure functions
  Explore Azure Functions
  Develop Azure Functions
  Implement Durable Functions

 • Module 3: Develop solutions that use Blob storage
  Explore Azure Blob storage
  Manage the Azure Blob storage lifecycle
  Work with Azure Blob storage

 • Module 4: Develop solutions that use Azure Cosmos DB
  Explore Azure Cosmos DB
  Implement partitioning in Azure Cosmos DB
  Work with Azure Cosmos DB

 • Module 5: Implement infrastructure as a service solutions
  Provision virtual machines in Azure
  Create and deploy Azure Resource Manager templates
  Manage container images in Azure Container Registry
  Run container images in Azure Container Instances

 • Module 6: Implement user authentication and authorization
  Explore the Microsoft identity platform
  Implement authentication by using the Microsoft Authentication Library
  Implement shared access signatures
  Explore Microsoft Graph

 • Module 7: Implement secure cloud solutions
  Implement Azure Key Vault
  Implement managed identities
  Implement Azure App Configuration

 • Module 8: Implement API Management
  Explore API Management

 • Module 9: Develop event-based solutions
  Explore Azure Event Grid
  Explore Azure Event Hubs

 • Module 10: Develop message-based solutions
  Discover Azure message queues

 • Module 11: Instrument solutions to support monitoring and logging
  Monitor app performance

 • Module 12 : Integrate caching and content delivery within solutions
  Develop for Azure Cache for Redis
  Develop for storage on CDNs
Formularz zgłoszeniowy

AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa