AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implement Azure Active Directory
  Overview of Azure Active Directory
  Users and Groups
  Domains and Custom Domains
  Azure AD Identity Protection
  Implement Conditional Access
  Configure Fraud Alerts for MFA
  Implement Bypass Options
  Configure Guest Users in Azure AD
  Configure Trusted IPs
  Manage Multiple Directories

 • Module 2: Implement and Manage Hybrid Identities
  Install and Configure Azure AD Connect
  Configure Password Sync and Password Writeback
  Configure Azure AD Connect Health

 • Module 3: Implement Virtual Networking
  Virtual Network Peering
  Implement VNet Peering

 • Module 4: Implement VMs for Windows and Linux
  Select Virtual Machine Size
  Configure High Availability
  Implement Azure Dedicated Hosts
  Deploy and Configure Scale Sets
  Configure Azure Disk Encryption

 • Module 5: Implement Load Balancing and Network Security
  Implement Azure Load Balancer
  Implement an Application Gateway
  Understand Web Application Firewall
  Implement Azure Firewall
  Implement Azure Front Door
  Implementing Azure Traffic Manager
  Implement Network Security Groups and Application Security Groups
  Implement Azure Bastion
  Lab : Implementing Highly Available Azure IaaS Compute Architecture

 • Module 6: Implement Storage Accounts
  Storage Accounts
  Blob Storage
  Storage Security
  Managing Storage
  Accessing Blobs and Queues using AAD
  Lab : Implementing and Configuring Azure Storage File and Blob Services

 • Module 7: Implement NoSQL Databases
  Configure Storage Account Tables
  Select Appropriate CosmosDB APIs

 • Module 8: Implement Azure SQL Databases
  Configure Azure SQL Database Settings
  Implement Azure SQL Database Managed Instances
  High-Availability and Azure SQL Database
  In this module, you will learn how to
  Create an Azure SQL Database (single database)
  Create an Azure SQL Database Managed Instance
  Recommend high-availability architectural models used in Azure SQL Database

 • Module 9: Automate Deployment and Configuration of Resources
  Azure Resource Manager Templates
  Save a Template for a VM
  Evaluate Location of New Resources
  Configure a Virtual Hard Disk Template
  Deploy from a template
  Create and Execute an Automation Runbook

 • Module 10: Implement and Manage Azure Governance
  Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
  Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
  Role-Based Access Control (RBAC) Roles
  Azure AD Access Reviews
  Implement and Configure an Azure Policy
  Azure Blueprints
  Lab : Implementing and Configuring Azure Storage File and Blob Services
  Lab : Managing Azure Role-Based Access Control

 • Module 11: Manage Security for Applications
  Azure Key Vault
  Azure Managed Identity

 • Module 12: Manage Workloads in Azure
  Migrate Workloads using Azure Migrate
  VMware – Agentless Migration
  VMware – Agent-Based Migration
  Implement Azure Backup
  Azure to Azure Site Recovery
  Implement Azure Update Management
  Lab : Protecting Hyper-V VMs by using Azure Site Recovery

 • Module 13: Implement Container-Based Applications
  Azure Container Instances
  Configure Azure Kubernetes Service

 • Module 14: Implement an Application Infrastructure
  Create and Configure Azure App Service
  Create an App Service Web App for Containers
  Create and Configure an App Service Plan
  Configure Networking for an App Service
  Create and Manage Deployment Slots
  Implement Logic Apps
  Implement Azure Functions
  Lab : Configuring a Message-Based Integration Architecture
  Lab : Implementing an Azure App Service Web App with a Staging Slot

 • Module 15: Implement Cloud Infrastructure Monitoring
  Azure Infrastructure Security Monitoring
  Azure Monitor
  Azure Workbooks
  Azure Alerts
  Log Analytics
  Network Watcher
  Azure Service Health
  Monitor Azure Costs
  Azure Application Insights
  Unified Monitoring in Azure
Formularz zgłoszeniowy

AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa