AZ-304 Microsoft Azure Architect Design

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Design a Compute Solution
  Recommend a Solution for Compute Provisioning
  Determine Appropriate Compute Technologies
  Recommend a Solution for Containers
  Recommend a Solution for Automating Compute Management
  Lab : Implementing Containers on Azure

 • Module 2: Design a Network Solution
  Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
  Recommend a Solution for Network Provisioning
  Recommend a Solution for Network Security
  Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks
  Recommend a Solution for Automating Network Management
  Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

 • Module 3: Design for Migration
  Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
  Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
  Recommend a Solution for Migration of Databases

 • Module 4: Design Authentication and Authorization
  Tips for Identity and Access Management
  Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
  Five Steps for Securing Identity Infrastructure
  Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
  Recommend a Solution for a Hybrid Identity
  Recommend a Solution for B2B Integration
  Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups
  Lab : Managing Azure AD Authentication and Authorization

 • Module 5: Design Governance
  Recommend a Solution for using Azure Policy
  Recommend a Solution for using Azure Blueprint

 • Module 6: Design a Solution for Databases
  Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
  Overview of Azure Data Storage
  Recommend Database Service Tier Sizing
  Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
  Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

 • Module 7: Select an Appropriate Storage Account
  Understanding Storage Tiers
  Recommend a Storage Access Solution
  Recommend Storage Management Tools

 • Module 8: Design Data Integration
  Recommend a Data Flow
  Recommend a Solution for Data Integration

 • Module 9: Design a Solution for Logging and Monitoring
  Azure Monitoring Services
  Azure Monitor

 • Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery
  Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
  Design and Azure Site Recovery Solution
  Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
  Recommend a Solution for Azure Backup Management
  Design a Solution for Data Archiving and Retention

 • Module 11: Design for High Availability
  Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
  Recommend a Solution for Autoscaling
  Identify Resources that Require High Availability
  Identify Storage Tpes for High Availability
  Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

 • Module 12: Design for Cost Optimization
  Recommend Solutions for Cost Management
  Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

 • Module 13: Design an Application Architecture
  Recommend a Microservices Architecture
  Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
  Recommend a Solution for API Integration
  Lab : Implement Azure Logic Apps Integration with Azure Event Grid

 • Module 14: Design Security for Applications
  Security for Applications and Services
  Recommend a Solution using Key Vault
  Recommend Solutions using Azure AD Managed Identities
Formularz zgłoszeniowy

AZ-304 Microsoft Azure Architect Design

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa