AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Manage Identity and Access
  Azure Active Directory
  Hybrid Identity
  Azure Identity Protection
  Azure AD Privileged Identity Management
  Enterprise Governance
  Lab: Role-Based Access Control
  Lab: Azure Policy
  Lab: Resource Manager Locks
  Lab: MFA, Conditional Access and AAD Identity Protection
  Lab: Azure AD Privileged Identity Management
  Lab: Implement Directory Synchronization

 • Module 2: Implement Platform Protection
  Perimeter Security
  Network Security
  Host Security
  Container Security
  Lab: Configuring and Securing ACR and AKS
  Lab: Azure Firewall
  Lab: Network Security Groups and Application Security Groups

 • Module 3: Secure Data and Applications
  Azure Key Vault
  Application Security
  Storage Security
  SQL Database Security
  Lab: Key Vault (Implementing Secure Data by setting up Always Encrypted)
  Lab: Securing Azure SQL Database
  Lab: Service Endpoints and Securing Storage

 • Module 4: Manage Security Operations
  Azure Monitor
  Azure Security Center
  Azure Sentinel
  Lab: Azure Sentinel
  Lab: Azure Security Center
  Lab: Azure Monitor
Formularz zgłoszeniowy

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa