AZ-600 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of Azure Stack Hub
  Azure Stack Hub
  Datacenter integration
  Azure Stack Hub PowerShell
  Module review questions

 • Module 2: Provide Services
  Manage Azure Stack Hub Marketplace
  Offer an App Services resource provider
  Offer an Event Hubs resource provider
  Offer services
  Manage usage and billing
  Module review questions
  Lab: Manage offers and plans in Azure Stack Hub
  Lab: Add custom Marketplace Items by using the Azure Gallery Packager
  Lab: Optional Lab: Implement SQL Server Resource Provider in Azure Stack Hub
  Lab: Validate Azure Resource Manager (ARM) Templates with Azure Stack Hub

 • Module 3: Implement Data Center Integration
  Prepare for Azure Stack Hub deployment
  Manage Azure Stack Hub registration
  Module review questions

 • Module 4: Manage Identity and Access for Azure Stack Hub
  Manage multi-tenancy
  Manage access
  Module review questions
  Lab: Manage Service Principals in Azure Stack Hub
  Lab: Delegate Offer Management in Azure Stack Hub

 • Module 5: Manage the Azure Stack Hub Infrastructure
  Manage system health
  Azure Monitor on Azure Stack Hub
  Plan and configure business continuity and disaster recovery
  Manage capacity
  Update infrastructure
  Manage Azure Stack Hub by using privileged endpoints
  Module review questions
  Lab: Connect to Azure Stack Hub via PowerShell
  Lab: Access the Privileged Endpoint in Azure Stack Hub
  Lab: Configure and manage Azure Stack Hub Storage Accounts
  Lab: Manage Public IP Addresses in Azure Stack Hub
  Lab: Configure Azure Stack Hub Infrastructure Backup
  Lab: Manage Log Collection in Azure Stack Hub
Formularz zgłoszeniowy

AZ-600 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa