AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2399 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Azure Virtual Networks
  Explore Azure Virtual Networks
  Configure public IP services
  Design name resolution for your Virtual Network
  Enable Cross-VNet connectivity with peering
  Implement virtual network traffic routing
  Configure internet access with Azure Virtual NAT
  Lab: Exercise: design and implement a Virtual Network in Azure
  Lab: Exercise: configure DNS settings in Azure
  Lab: Exercise: connect two Azure Virtual Networks using global virtual network peering

 • Module 2: Design and Implement Hybrid Networking
  Design and implement Azure VPN Gateway
  Connect networks with Site-to-site VPN connections
  Connect devices to networks with Point-to-site VPN connections
  Connect remote resources by using Azure Virtual WANs
  Create a network virtual appliance (NVA) in a virtual hub
  Lab: Exercise: create a Virtual WAN by using Azure Portal
  Lab: Exercise: create and configure a virtual network gateway

 • Module 3: Design and implement Azure ExpressRoute
  Explore Azure ExpressRoute
  Design an ExpressRoute deployment
  Configure peering for an ExpressRoute deployment
  Connect an ExpressRoute circuit to a VNet
  Connect geographically dispersed networks with ExpressRoute global reach
  Improve data path performance between networks with ExpressRoute FastPath
  Troubleshoot ExpressRoute connection issues
  Lab: Exercise: configure an ExpressRoute gateway
  Lab: Exercise: provision an ExpressRoute circuit

 • Module 4: load balancing non-HTTP(S) traffic in Azure
  Explore load balancing
  Design and implement Azure load balancer using the Azure portal
  Explore Azure Traffic Manager
  Lab: Exercise: create a Traffic Manager profile using the Azure portal
  Lab: Exercise: create and configure an Azure load balancer

 • Module 5: Load balancing HTTP(S) traffic in Azure
  Design Azure application gateway
  Configure Azure application gateway
  Design and configure Azure front door
  Lab: Exercise: deploy Azure application gateway
  Lab: Exercise: create a front door for a highly available web application

 • Module 6: Design and implement network security
  Secure your virtual networks in the Azure portal
  Deploy Azure DDoS Protection by using the Azure portal
  Deploy Network Security Groups by using the Azure portal
  Design and implement Azure Firewall
  Working with Azure Firewall Manager
  Implement a Web Application Firewall on Azure Front Door
  Lab: Exercise: deploy and configure Azure Firewall using the Azure portal
  Lab: Exercise: secure your virtual hub using Azure Firewall Manager
  Lab: Exercise: configure DDoS Protection on a virtual network using the Azure portal

 • Module 7: Design and implement private access to Azure Services
  Explain virtual network service endpoints
  Define Private Link Service and private endpoint
  Integrate Private Link with DNS
  Integrate your App Service with Azure virtual networks
  Lab: Exercise: restrict network access to PaaS resources with virtual network service endpoints
  Lab: Exercise: create an Azure private endpoint using Azure PowerShell

 • Module 8: Design and implement network monitoring
  Monitor your networks with Azure Monitor
  Monitor your networks with Azure Network Watcher
  Lab: Exercise: Monitor a load balancer resource by using Azure Monitor
Formularz zgłoszeniowy

AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa