AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Identity services in Windows Server
  Introduction to AD DS
  Manage AD DS domain controllers and FSMO roles
  Implement Group Policy Objects
  Manage advanced features of AD DS
  Lab: Implementing identity services and Group Policy

 • Module 2: Implementing identity in hybrid scenarios
  Implement hybrid identity with Windows Server
  Deploy and manage Azure IaaS Active Directory domain controllers in Azure
  Lab: Implementing integration between AD DS and Azure AD

 • Module 3: Windows Server administration
  Perform Windows Server secure administration
  Describe Windows Server administration tools
  Perform post-installation configuration of Windows Server
  Just Enough Administration in Windows Server
  Lab: Managing Windows Server

 • Module 4: Facilitating hybrid management
  Administer and manage Windows Server IaaS virtual machines remotely
  Manage hybrid workloads with Azure Arc
  Lab: Using Windows Admin Center in hybrid scenarios

 • Module 5: Hyper-V virtualization in Windows Server
  Configure and manage Hyper-V
  Configure and manage Hyper-V virtual machines
  Secure Hyper-V workloads
  Run containers on Windows Server
  Orchestrate containers on Windows Server using Kubernetes
  Lab: Implementing and configuring virtualization in Windows Server

 • Module 6: Deploying and configuring Azure VMs
  Plan and deploy Windows Server IaaS virtual machines
  Customize Windows Server IaaS virtual machine images
  Automate the configuration of Windows Server IaaS virtual machines
  Lab: Deploying and configuring Windows Server on Azure VMs

 • Module 7: Network infrastructure services in Windows Server
  Deploy and manage DHCP
  Implement Windows Server DNS
  Implement IP address management
  Implement remote access
  Lab: Implementing and configuring network infrastructure services in Windows Server

 • Module 8: Implementing hybrid networking infrastructure
  Implement hybrid network infrastructure
  Implement DNS for Windows Server IaaS VMs
  Implement Windows Server IaaS VM IP addressing and routing
  Lab: Implementing Windows Server IaaS VM networking

 • Module 9: File servers and storage management in Windows Server
  Manage Windows Server file servers
  Implement Storage Spaces and Storage Spaces Direct
  Implement Windows Server Data Deduplication
  Implement Windows Server iSCSI
  Implement Windows Server Storage Replica
  Lab: Implementing storage solutions in Windows Server

 • Module 10: Implementing a hybrid file server infrastructure
  Overview of Azure file services
  Implementing Azure File Sync
  Lab: Implementing Azure File Sync
Formularz zgłoszeniowy

AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa