DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL

Czas trwania kursu:
2 dni
Cena:
2099 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Getting Started with Transact-SQL
  Introduction to Transact-SQL
  Using the SELECT statement
  Lab: Get started with SQL Server query tools and writing queries in T-SQL

 • Module 2: Sorting and Filtering Query Results
  Sorting query results
  Filtering the data
  Lab: Sort and filter data returned by SELECT queries

 • Module 3: Using Joins and Subqueries
  Using JOIN operations
  Using subqueries
  Lab: Write queries with JOIN operations
  Lab: Write SELECT statements using subqueries

 • Module 4: Using Built-in Functions
  Getting started with scalar functions
  Grouping aggregated results
  Lab: Built-in functions

 • Module 5: Modifying Data
  Inserting data into tables
  Modifying and deleting data
  Lab: Modify data
Formularz zgłoszeniowy

DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa