DP-090 Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
1199 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Azure Databricks
  Getting Started with Azure Databricks
  Working with Data in Azure Databricks
  Lab: Getting Started with Azure Databricks
  Lab: Working with Data in Azure Databricks

 • Module 2: Training and Evaluating Machine Learning Models
  Preparing Data for Machine Learning
  Training a Machine Learning Model
  Lab: Training a Machine Learning Model
  Lab: Preparing Data for Machine Learning

 • Module 3: Managing Experiments and Models
  Using MLflow to Track Experiments
  Managing Models
  Lab: Using MLflow to Track Experiments
  Lab: Managing Models

 • Module 4: Integrating Azure Databricks and Azure Machine Learning
  Tracking Experiments with Azure Machine Learning
  Deploying Models
  Lab: Deploying Models in Azure Machine Learning
  Lab: Running Experiments in Azure Machine Learning
Formularz zgłoszeniowy

DP-090 Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa