DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2399 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Getting Started with Azure Machine Learning
  Introduction to Azure Machine Learning
  Working with Azure Machine Learning
  Lab: Create an Azure Machine Learning Workspace

 • Module 2: Visual Tools for Machine Learning
  Automated Machine Learning
  Azure Machine Learning Designer
  Lab: Use Automated Machine Learning
  Lab: Use Azure Machine Learning Designer

 • Module 3: Running Experiments and Training Models
  Introduction to Experiments
  Training and Registering Models
  Lab: Train Models
  Lab: Run Experiments

 • Module 4: Working with Data
  Working with Datastores
  Working with Datasets
  Lab: Work with Data

 • Module 5: Working with Compute
  Working with Environments
  Working with Compute Targets
  Lab: Work with Compute

 • Module 6: Orchestrating Operations with Pipelines
  Introduction to Pipelines
  Publishing and Running Pipelines
  Lab:
  Create a Pipeline

 • Module 7: Deploying and Consuming Models
  Real-time Inferencing
  Batch Inferencing
  Continuous Integration and Delivery
  Lab: Create a Real-time Inferencing Service
  Lab: Create a Batch Inferencing Service

 • Module 8: Training Optimal Models
  Hyperparameter Tuning
  Automated Machine Learning
  Lab: Use Automated Machine Learning from the SDK
  Lab: Tune Hyperparameters

 • Module 9: Responsible Machine Learning
  Differential Privacy
  Model Interpretability
  Fairness
  Lab: Explore Differential provacy
  Lab: Interpret Models
  Lab: Detect and Mitigate Unfairness

 • Module 10: Monitoring Models
  Monitoring Models with Application Insights
  Monitoring Data Drift
  Lab: Monitor Data Drift
  Lab: Monitor a Model with Application Insights
Formularz zgłoszeniowy

DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa