DP-300 Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: The Role of the Azure Database Administrator
  Azure Data Platform Roles
  Azure Database Platforms and Options
  SQL Server Compatibility Levels
  Azure Preview Features
  Lab: Using the Azure Portal and SQL Server Management Studio

 • Module 2: Plan and Implement Data Platform Resources
  Deploying SQL Server using IaaS
  Deploying SQL Server using PaaS
  Deploying Open Source Database Solutions on Azure
  Lab: Deploying Azure SQL Database

 • Module 3: Implement a Secure Environment
  Configure Database Authentication
  Configure Database Authorization
  Implement Security for Data at Rest
  Implement Security for Data in Transit
  Implement Compliance Controls for Sensitive Data
  Lab: Implement a Secure Environment

 • Module 4: Monitor and Optimize Operational Resources
  Baselines and Performance Monitoring
  Major Causes of Performance Issues
  Configuring Resources for Optimal Performance
  User Database Configuration
  Performance-related Maintenance Tasks
  Lab: Monitor and Optimize Resources

 • Module 5: Optimize Query Performance
  Understanding SQL Server Query Plans
  Explore Performance-based Database Design
  Evaluate Performance Improvements
  Lab: Query Performance Troubleshooting

 • Module 6: Automation of Tasks
  Setting up Automatic Deployment
  Defining Scheduled Tasks
  Managing Azure PaaS resources Using Automated Methods
  Lab: Automating Tasks

 • Module 7: Plan and Implement a High Availability and Disaster Recovery Environment
  High Availability and Disaster Recovery Strategies
  IaaS Platform and Database Tools for HADR
  PaaS Platform and Database Tools for HADR
  Database Backup and Recovery
  Lab: Plan and Implement a High Availability and Disaster Recovery Environment
Formularz zgłoszeniowy

DP-300 Administering Microsoft Azure SQL Solutions

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa