DP-420 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
AZURE
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Get started with Azure Cosmos DB SQL API
  Introduction to Azure Cosmos DB SQL API
  Try Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Create an Azure Cosmos DB SQL API account

 • Module 2: Plan and implement Azure Cosmos DB SQL API
  Plan Resource Requirements
  Configure Azure Cosmos DB SQL API database and containers
  Moving data into and out of Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Configure throughput for Azure Cosmos DB SQL API with the Azure portal
  Lab: Exercise: Migrate existing data using Azure Data Factory

 • Module 3: Connect to Azure Cosmos DB SQL API with the SDK
  Use the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Configure the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Configure the Azure Cosmos DB SQL API SDK for offline development
  Lab: Exercise: Connect to Azure Cosmos DB SQL API with the SDK

 • Module 4: Access and manage data with the Azure Cosmos DB SQL API SDKs
  Implement Azure Cosmos DB SQL API point operations
  Perform cross-document transactional operations with the Azure Cosmos DB SQL API
  Process bulk data in Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Create and update documents with the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Batch multiple point operations together with the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Move multiple documents in bulk with the Azure Cosmos DB SQL API SDK

 • Module 5: Execute queries in Azure Cosmos DB SQL API
  Query the Azure Cosmos DB SQL API
  Author complex queries with the Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Paginate cross-product query results with the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Execute a query with the Azure Cosmos DB SQL API SDK

 • Module 6: Define and implement an indexing strategy for Azure Cosmos DB SQL API
  Define indexes in Azure Cosmos DB SQL API
  Customize indexes in Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Review the default index policy for an Azure Cosmos DB SQL API container with the portal
  Lab: Exercise: Configure an Azure Cosmos DB SQL API container’s index policy with the portal

 • Module 7: Integrate Azure Cosmos DB SQL API with Azure services
  Consume an Azure Cosmos DB SQL API change feed using the SDK
  Handle events with Azure Functions and Azure Cosmos DB SQL API change feed
  Search Azure Cosmos DB SQL API data with Azure Cognitive Search
  Lab: Exercise: Archive Azure Cosmos DB SQL API data using Azure Functions
  Lab: Exercise: Process change feed events using the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Archive data using Azure Functions and Azure Cosmos DB SQL API

 • Module 8: Implement a data modeling and partitioning strategy for Azure Cosmos DB SQL API
  Model and partition your data in Azure Cosmos DB
  Optimize databases by using advanced modeling patterns for Azure Cosmos DB
  Lab: Exercise: Measure performance for customer entities
  Lab: Exercise: Advanced modeling patterns

 • Module 9: Design and implement a replication strategy for Azure Cosmos DB SQL API
  Configure replication and manage failovers in Azure Cosmos DB
  Use consistency models in Azure Cosmos DB SQL API
  Configure multi-region write in Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Configure consistency models in the portal and the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Connect to different regions with the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Connect to a multi-region write account with the Azure Cosmos DB SQL API SDK

 • Module 10: Optimize query performance in Azure Cosmos DB SQL API
  Choosing indexes in Azure Cosmos DB SQL API
  Optimize queries in Azure Cosmos DB SQL API
  Implement integrated cache
  Lab: Exercise: Optimize an Azure Cosmos DB SQL API container’s index policy for common operations
  Lab: Exercise: Optimize an Azure Cosmos DB SQL API container’s index policy for a specific query

 • Module 11: Administrating and Monitoring tasks for an Azure Cosmos DB SQL API solution
  Measure performance in Azure Cosmos DB SQL API
  Monitor responses and events in Azure Cosmos DB SQL API
  Implementing backup and restore for Azure Cosmos DB SQL API
  Implement security in Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Troubleshoot an application using the Azure Cosmos DB SQL API SDK
  Lab: Exercise: Use Azure Monitor to analyze an Azure Cosmos DB SQL API account
  Lab: Exercise: Recover a database or container from a recovery point
  Lab: Exercise: Store Azure Cosmos DB SQL API account keys in Azure Key Vault

 • Module 12: Manage an Azure Cosmos DB SQL API solution using DevOps practices
  Write scripts for Azure Cosmos DB SQL API
  Create resource template for Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Adjust provisioned throughput using an Azure CLI script
  Lab: Exercise: Create an Azure Cosmos DB SQL API container using Azure Resource Manager templates

 • Module 13: Create server-side programming constructs in Azure Cosmos DB SQL API
  Build multi-item transactions with the Azure Cosmos DB SQL API
  Expand query and transaction functionality in Azure Cosmos DB SQL API
  Lab: Exercise: Implement and then use a UDF using the SDK
  Lab: Exercise: Create a stored procedure with the Azure Portal
Formularz zgłoszeniowy

DP-420 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa