MS-050 SharePoint Hybrid Deployment and Migration

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: SharePoint infrastructure
  Plan a SharePoint farm
  Overview of SharePoint Server 2019
  Install and manage a SharePoint farm

 • Module 2: SharePoint authentication and security
  Plan authentication
  Configure federated authentication

 • Module 3: SharePoint content management
  Plan sites and site collections
  Manage access to content
  Configure and manage site collections

 • Module 4: SharePoint service applications
  SharePoint service applications and workflow
  Plan and configure BCS and Secure Store service
  Plan and configure user profile service

 • Module 5: Plan and configure Managed Metadata service
  Manage content types
  Overview of Managed Metadata service
  Configure the Managed Metadata service

 • Module 6: Plan and configure search
  Plan enterprise search
  Configure enterprise search
  Manage enterprise search

 • Module 7: Overview of SharePoint hybrid scenarios
  Overview of SharePoint hybrid scenarios
  Plan SharePoint Server hybrid

 • Module 8: Implement SharePoint hybrid scenarios
  Implement SharePoint hybrid scenarios
  Configure on-premises data gateway

 • Module 9: Implement SharePoint hybrid search
  Overview of SharePoint hybrid search
  Configure SharePoint hybrid search

 • Module 10: Plan content migration
  Overview of content migration
  Prepare for content migration

 • Module 11: Migrate content to Microsoft 365
  Migrate content with SPMT
  Migrate content with Migration Manager
  Migrate content with Mover
Formularz zgłoszeniowy

MS-050 SharePoint Hybrid Deployment and Migration

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa