MS-100 Microsoft 365 Identity and Services

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • konfiguracja dzierżawy MS365
 • planowanie wdrożenia
 • dodawanie użytkowników i grup
 • konfigurowanie domeny własnej
 • konfigurowanie ról administracyjnych
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego
 • omówienie kluczowych funkcjonalności Exchange Online, SharePoint Online, Teams, PowerPlatform
 • konfigurowanie telemetrii i zbierania danych o użyciu oprogramowania
 • implementacja synchronizacji między lokalnym Active Directory Domain Services a Azure Active Directory
 • konfiguracja aplikacji w AzureAD

Marek Nadstawny, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Design your Microsoft 365 tenant
  Plan your tenant in Microsoft 365
  Plan your on-premises infrastructure for Microsoft 365
  Plan your identity and authentication solution for Microsoft 365
  Plan your supporting infrastructure for Microsoft 365
  Plan your hybrid requirements for your Microsoft 365 deployment
  Plan your migration to Microsoft 365
  Lab: Transition to Microsoft 365

 • Module 2: Configure your Microsoft 365 Tenant
  Configure your Microsoft 365 experience
  Manage user accounts and licenses in Microsoft 365
  Manage groups in Microsoft 365
  Add a custom domain in Microsoft 365
  Configure client connectivity to Microsoft 365
  Use FastTrack and Partner Services to support Microsoft 365
  Lab: Configure your Microsoft 365 Tenant

 • Module 3: Manage Your Microsoft 365 Tenant
  Configure administrative roles in Microsoft 365
  Manage tenant health and services in Microsoft 365
  Manage user-driven Microsoft 365 Apps for Enterprise deployments
  Implement Office Telemetry
  Implement Workplace Analytics
  Lab: Manage your Microsoft 365 Tenant

 • Module 4: Explore the Microsoft 365 platform services
  Explore Exchange Online as a Microsoft 365 Enterprise Administrator
  Explore SharePoint Online as a Microsoft 365 Enterprise Administrator
  Explore Microsoft Teams as a Microsoft 365 Enterprise Administrator
  Explore Microsoft Power Platform as a Microsoft 365 Enterprise Administrator
  Create apps as a Microsoft 365 Enterprise Administrator with Power Apps
  Create flows as a Microsoft 365 Enterprise Administrator with Power Automate
  Create reports and dashboards as a Microsoft 365 Enterprise Administrator with Power BI
  Create chatbots as a Microsoft 365 Enterprise Administrator with Power Virtual Agents
  Lab: Reviewing Office 365 Functionality

 • Module 5: Plan and implement identity synchronization
  Explore identity synchronization
  Plan for Azure AD Connect implementation
  Implement Azure AD Connect
  Manage synchronized identities
  Explore password management in Microsoft 365
  Lab: Manage Identities

 • Module 6: Implement applications and external access in Azure AD
  Implement applications in Azure AD
  Configure Azure AD Application Proxy
  Explore solutions for external access
Formularz zgłoszeniowy

MS-100 Microsoft 365 Identity and Services

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa