MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • ochrona tożsamości za pomocą Identity Protection
  • zarządzanie rolami uprzywilejowanymi
  • postępowanie z rekomendacjami (Secure Score) dotyczącymi bezpieczeństwa
  • konfigurowanie zaawansowanych alertów za pomocą Cloud App Security
  • konfiguracja opcji „bezpieczne linki” oraz „bezpieczne załączniki”
  • konfigurowanie DLP oraz mechanizmów szyfrowania (Unified Labeling/AIP/Windows Information Protection)
  • konfigurowanie polityk przechowywania danych
  • przeszukiwanie zawartości (eDiscovery)
  • konfiguracja sklepu dla firm
  • wdrażanie systemu Windows za pomocą rozwiązania Autopilot
  • implementacja MDM
  • zarządzanie urządzeniami za pomocą MDM

Marek Nadstawny, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

  • Module 1: Explore security metrics in Microsoft 365
    Examine threat vectors and data breaches
    Explore the Zero Trust security model
    Explore security solutions in Microsoft 365
    Examine Microsoft Secure Score
    Examine Privileged Identity Management
    Examine Azure Identity Protection
    Lab: Tenant Setup and Privileged Identity Management

  • Module 2: Manage Your Microsoft 365 Security Services
    Examine Exchange Online Protection
    Examine Microsoft Defender for Office 365
    Manage Safe Attachments
    Manage Safe Links
    Explore reporting in the Microsoft 365 security services
    Lab: Manage Microsoft 365 Security Services

  • Module 3: Implement threat intelligence in Microsoft 365
    Explore threat intelligence in Microsoft 365
    Explore the Security Dashboard
    Implement Microsoft Defender for Identity
    Implement Microsoft Cloud Application Security
    Lab: Implement Threat Intelligence

  • Module 4: Introduction to Data Governance in Microsoft 365
    Explore archiving in Microsoft 365
    Explore retention in Microsoft 365
    Explore Information Rights Management
    Explore Office 365 Message Encryption
    Explore In-place Records Management in SharePoint
    Explore Data Loss Prevention in Microsoft 365
    Lab: Implement Data Governance

  • Module 5: Implement data governance in Microsoft 365
    Evaluate your compliance readiness
    Implement compliance solutions
    Create information barriers in Microsoft 365
    Create a DLP policy from a built-in template
    Create a custom DLP policy
    Create a DLP policy to protect documents
    Implement policy tips for DLP policies
    Lab: Implement DLP Policies

  • Module 6: Manage data governance in Microsoft 365
    Manage retention in email
    Troubleshoot data governance
    Explore sensitivity labels
    Implement sensitivity labels
    Implement Data Governance
    Lab: Implement Data Governance

  • Module 7: Manage content search and investigations in Microsoft 365
    Search for content in the Microsoft 365 Compliance center
    Conduct audit log investigations
    Manage Advanced eDiscovery
    Lab: Manage Search and Investigations

  • Module 8: Prepare for device management in Microsoft 365
    Explore Co-management of Windows 10 device
    Prepare your Windows 10 devices for Co-management
    Transition from Configuration Manager to Intune
    Examine the Microsoft Store for Business
    Plan for application management
    Lab: Implement the Microsoft Store for Business

  • Module 9: Plan your Windows 10 deployment strategy
    Examine Windows 10 deployment scenarios
    Explore Windows Autopilot deployment models
    Plan your Windows 10 Subscription Activation strategy
    Resolve Windows 10 upgrade errors
    Analyze Windows 10 diagnostic data using Desktop Analytics

  • Module 10: Implement Mobile Device Management in Microsoft 365
    Explore Mobile Device Management
    Deploy Mobile Device Management
    Enroll devices to Mobile Device Management
    Manage device compliance
    Lab: Manage devices with Intune
Formularz zgłoszeniowy

MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa