MS-102 Microsoft 365 Administrator

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Configure your Microsoft 365 tenant
  Configure your Microsoft 365 experience
  Lab: Initialize your Microsoft 365 tenant
  Manage users, licenses, and mail contacts in Microsoft 365
  Manage groups in Microsoft 365
  Lab: Manage users and groups
  Add a custom domain in Microsoft 365
  Lab: Add a custom domain
  Configure client connectivity to Microsoft 365

 • Module 2: Manage your Microsoft 365 tenant
  Configure administrative roles in Microsoft 365
  Lab: Manage administration delegation
  Manage tenant health and services in Microsoft 365
  Lab: Monitor and Troubleshoot Microsoft 365
  Deploy Microsoft 365 Apps for enterprise
  Lab: Install Microsoft 365 apps for enterprise
  Analyze your Microsoft 365 workplace data using Microsoft Viva Insights

 • Module 3: Implement Identity Synchronization
  Explore identity synchronization
  Prepare for identity synchronization to Microsoft 365
  Implement directory synchronization tools
  Lab: Prepare for identity synchronization
  Manage synchronized identities
  Lab: Implement identity synchronization
  Manage secure user access in Microsoft 365
  Lab: Manage secure user access

 • Module 4: Explore security metrics in Microsoft 365 Defender
  Examine threat vectors and data breaches
  Explore the Zero Trust security model
  Explore security solutions in Microsoft 365 Defender
  Examine Microsoft Secure Score
  Examine Privileged Identity Management
  Examine Azure Identity Protection
  Lab: Implement Privileged Identity Management

 • Module 5: Manage your security services in Microsoft 365 Defender
  Examine Exchange Online Protection
  Examine Microsoft Defender for Office 365
  Manage Safe Attachments
  Lab: Implement a Safe Attachments policy
  Managing Safe Links
  Lab: Implement a Safe Links policy

 • Module 6: Implement Threat Protection by using Microsoft 365 Defender
  Explore threat intelligence in Microsoft 365 Defender
  Lab: Implement Threat Intelligence
  Implement app protection by using Microsoft Defender for Cloud Apps
  Implement endpoint protection by using Microsoft Defender for Endpoint
  Implement threat protection by using Microsoft Defender for Office 365
  Lab: Implement Threat Intelligence (2)

 • Module 7: Explore data governance in Microsoft 365
  Examine data governance solutions in Microsoft Purview
  Explore archiving and records management in Microsoft 365
  Explore retention in Microsoft 365
  Lab: Implement Data Governance
  Explore Microsoft Purview Message Encryption
  Lab: Implement Message Encryption

 • Module 8: Implement compliance in Microsoft 365
  Explore compliance in Microsoft 365
  Implement Microsoft Purview Insider Risk Management
  Implement Microsoft Purview Information Barriers
  Explore Microsoft Purview Data Loss Prevention
  Implement Microsoft Purview Data Loss Prevention
  Lab: Implement DLP Policies

 • Module 9: Manage compliance in Microsoft 365
  Implement data classification of sensitive information
  Explore sensitivity labels
  Implement sensitivity labels
  Lab: Implement sensitivity labels
Formularz zgłoszeniowy

MS-102 Microsoft 365 Administrator

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa