MS-10964 Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SYSTEM CENTER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • tworzenie złożonych grup zarządzających w SCOM, tworzenie powiązań między grupami
 • obsługa Gateway Serwerów, kiedy stosować Gateway, a kiedy nie warto
 • obsługa certyfikatów i stacji bezdomenowych
 • instalacja nowych wersji Operations Manager, instalacja poprawek, najczęściej popełniane błędy
 • zaawansowane zagadnienia związane z Management Packamiklasy i relacje, reguły discovery i atrybuty, reguły i monitory, skrypty, transakcje syntetyczne
 • monitorowanie UNIX i urządzeń sieciowych
 • tworzenie aplikacji rozproszonych ze wszystkich elementów infrastruktury
 • monitoring aplikacji .NET i Java, tworzenie reguł i monitorów, dedykowane konsole dla programistów
 • tworzenie dashboardów i widgetów, stosowanie widgetów z innych paneli, tworzenie raportów SLA oraz integracja z SharePoint
 • integracje z innymi rozwiązaniami System Center
 • troubleshooting SCOMrozwiązywanie problemów z wydajnością, bazą danych, konsolą, serwerem, agentami i Management Packami
 • używanie nowych rozwiązań typu integracja z TFS, IntelliTrace, integracja z OMS oraz monitoring Microsoft Azure.

Łukasz Rutkowski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview and Architecture
  Overview of Operations Manager
  Overview of Key Features in Operations Manager
  Overview of Core Components and Topology
  Addressing Cloud and Datacenter Issues by Using Operations Manager
  Planning and Sizing System Center 2012 R2 Operations Manager
  Lab: Using the System Center 2012 Operations Manager Sizing Helper Tool

 • Module 2: Deploying a new System Center 2012 R2 Operations Manager Management Group
  Overview of Security Considerations
  Designing the Management Group
  Installing System Center 2012 R2 Operations Manager
  Configuring Operations Manager Default Settings
  Deploying the Operations Manager Agent
  Configuring Agentless Exception Monitoring (AEM)
  Configuring Audit Collection Services
  Lab: Installing System Center 2012 R2 Operations Manager and Deploying Agents

 • Module 3: Upgrading Operations Manager
  Overview of Migration and Upgrade Planning
  Upgrading to System Center 2012 R2 Operations Manager
  Migrating to System Center 2012 R2 Operations Manager
  Lab: Upgrading to System Center 2012 R2 Operations Manager

 • Module 4: Configuring Fabric and Application Monitoring
  Introduction to Management Packs
  Configuring Network Device Monitoring
  Configuring Fabric Monitoring
  Configuring Application Monitoring
  Lab: Configuring Application and Fabric Monitoring

 • Module 5: Application Performance Monitoring
  Application Performance Monitoring
  Using IntelliTrace
  Team Foundation Server Integration
  Lab: Monitoring .NET Framework Applications

 • Module 6: End to End Service Monitoring
  Management Pack Templates
  Distributed Application Models
  Global Service Monitor
  Real-time Visio Dashboards
  Lab: Configuring End to End Service Monitoring

 • Module 7: Scorecards, Dashboards and Reporting
  Configuring and Managing Reporting in Operations Manager
  Configuring Service Level Tracking
  Configuring the Operations Manager SharePoint WebPart
  Configuring Dashboards and Widgets
  Creating Custom Dashboards
  Lab: Configuring Reporting, Dashboards and Service Level Tracking

 • Module 8: Configuring and Customizing the Console
  Security, Scoping and User Roles
  Creating Custom Views and Alert Resolution States
  Configuring Notification Subscriptions
  Creating Diagnostic and Recovery Tasks
  Lab: Customizing the Operations Console

 • Module 9: Management Pack Authoring
  Management Packs Authoring Concepts
  Authoring Management Packs by using the Operations Console
  Authoring Management Packs by using the Visual Studio Authoring Extensions
  Lab: Authoring Management Packs

 • Module 10: Integrating Operations Manager with Other System Center Components
  Service Manager Integration
  Data Protection Manager Integration
  Orchestrator Integration
  Lab: Configuring System Center Integration

 • Module 11: Troubleshooting, Tuning and Disaster Recovery
  Troubleshooting Operations Manager Core Components
  Tuning Management Packs
  Configuring SQL AlwaysOn for Operations Manager
  Configuring Data Retention in Operations Manager
  Disaster Recovery in Operations Manager
  Lab: Troubleshooting Operations Manager</li?
Formularz zgłoszeniowy

MS-10964 Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa