MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • usługi sieciowe Windows Server 2012
 • protokoły i usługi TCP/IP w Windows Server 2012
 • podsystem magazynowania danych Windows Server 2012
 • role serwera Windows Server 2012
 • usługa Active Directory Domain Services
 • ochrona danych w odniesieniu do modelu defense-in-depth
 • zabezpieczenia w warstwie sieciowej Windows Server 2012
 • monitorowanie serwera i jego wydajność
 • narzędzia pozwalające na utrzymanie i rozwiązywanie problemów z Windows Server 2012

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012
  Windows Server Architecture
  Installing Windows Server
  Configuring Services
  Configuring Devices and Device Drivers
  Lab: Installing and Configuring Windows Server 2012

 • Module 2: Implementing Storage in Windows Server
  Identifying Storage Technologies
  Managing Disks and Volumes
  Fault Tolerance
  Lab: Implementing Storage in Windows Server

 • Module 3: Understanding Network Infrastructure
  Network Architecture Standards
  Local Area Networking
  Wide Area Networking
  Wireless Networking
  Connecting to the Internet
  Remote Access
  Lab: Selecting Network Infrastructure Components

 • Module 4: Connecting Network Components
  Understanding the OSI Model
  Understanding Media Types
  Understanding Adapters, Hubs, and Switches
  Understanding Routing
  Lab: Connecting Network Components

 • Module 5: Implementing TCP/IP
  Overview of TCP/IP
  IPv4 Addressing
  IPv6 Addressing
  Name Resolution
  Lab: Implementing TCP/IP

 • Module 6: Implementing Windows Server Roles
  Role-Based Deployment
  Deploying Role-Specific Services
  Considerations for Provisioning Roles
  Lab: Implementing Server Roles

 • Module 7: Implementing Active Directory
  Introducing Active Directory Domain Services (AD DS)
  Implementing AD DS
  Managing Users, Groups, and Computers
  Implementing Group Policy
  Lab: Implementing AD DS

 • Module 8: Implementing IT Security Layers
  Overview of Defense-in-Depth
  Physical Security
  Internet Security
  Lab: Implementing IT Security Layers

 • Module 9: Implementing Security in Windows Server
  Overview of Windows Security
  Securing Files and Folders
  Implementing Encryption
  Lab: Implementing Windows Security

 • Module 10: Implementing Network Security
  Overview of Network Security
  Implementing Firewalls
  Internet Protocol Security (IPsec)
  Lab: Implementing Network Security

 • Module 11: Implementing Security Software
  Client Software Protection Features
  E-Mail Protection
  Server Protection
  Lab: Implementing Security Software

 • Module 12: Monitoring Server Performance
  Event Logging
  Performance Monitoring
  Lab: Monitoring Server Performance

 • Module 13: Maintaining Windows Server
  Troubleshooting Windows Server Startup
  Server Availability and Data Recovery
  Applying Updates to Windows Server
  Troubleshooting Windows Server
  Lab: Maintaining Windows Server

Formularz zgłoszeniowy

MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa