MS-10969 Active Directory Services with Windows Server

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • wdrażanie i implementacja Active Directory Domain Services (AD DS) w Windows Server 2012
 • zabezpieczanie wdrożeń AD DS
 • implementacja lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją
 • implementacja i zarządzanie Group Policy
 • zarządzanie ustawieniami użytkowników z Group Policy
 • implementacja hierarchii urzędu certyfikatów CA w ramach Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • implementacja, wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
 • implementacja i zarządzanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • implementacja i zarządzanie Active Directory Federation Services (AD FS)
 • ochrona i zapewnienie dostępu do danych za pomocą technologii Dynamic Access Control (DAC), Work Folders oraz Workplace Join
 • monitorowanie, rozwiązywanie problemów oraz zapewnienie ciągłości biznesowej dla usług AD DS
 • implementacja Azure Active Directory (AAD)
 • implementacja i administrowanie Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of Access and Information Protection
  Introduction to Access and Information Protection Solutions in Business
  Overview of AIP Solutions in Windows Server 2012
  Overview of FIM 2010 R2
  Lab: Choosing an Appropriate Access and Information Protection Management Solution

 • Module 2: Advanced Deployment and Administration of AD DS
  Deploying AD DS
  Deploying and Cloning Virtual Domain Controllers
  Deploying Domain Controllers in Windows Azure
  Administering AD DS
  Lab: Deploying and Administering AD DS

 • Module 3: Securing AD DS
  Securing Domain Controllers
  Implementing Account Security
  Implementing Audit Authentication
  Lab: Securing AD DS

 • Module 4: Implementing and Administering AD DS Sites and Replication
  Overview of AD DS Replication
  Configuring AD DS Sites
  Configuring and Monitoring AD DS Replication
  Lab: Implementing AD DS Sites and Replication

 • Module 5: Implementing Group Policy
  Introducing Group Policy
  Implementing and Administering GPOs
  Group Policy Scope and Group Policy Processing
  Troubleshooting the Application of GPOs
  Lab: Implementing and Troubleshooting a Group Policy Infrastructure

 • Module 6: Managing User Settings with Group Policy
  Implementing Administrative Templates
  Configuring Folder Redirection and Scripts
  Configuring Group Policy Preferences
  Lab: Managing User Desktops with Group Policy

 • Module 7: Deploying and Managing AD CS
  Deploying CAs
  Administering CAs
  Troubleshooting, Maintaining, and Monitoring CAs
  Lab: Deploying and Configuring a Two-Tier CA Hierarchy

 • Module 8: Deploying and Managing Certificates
  Using Certificates in a Business Environment
  Deploying and Managing Certificate Templates
  Managing Certificates Deployment, Revocation, and Recovery
  Implementing and Managing Smart Cards
  Lab: Deploying and Using Certificates

 • Module 9: Implementing and Administering AD RMS
  Overview of AD RMS
  Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
  Configuring AD RMS Content Protection
  Configuring External Access to AD RMS
  Lab: Implementing an AD RMS Infrastructure

 • Module 10: Implementing and Administering AD FS
  Overview of AD FS
  Deploying AD FS
  Implementing AD FS for a Single Organization
  Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
  Extending AD FS to External Clients
  Lab: Implementing AD FS

 • Module 11: Implementing Secure Shared File Access
  Overview of Dynamic Access Control
  Implementing DAC Components
  Implementing DAC for Access Control
  Implementing Access Denied Assistance
  Implementing and Managing Work Folders
  Implementing Workplace Join
  Lab: Implementing Secure File Access

 • Module 12: Monitoring, Managing, and Recovering AD DS
  Monitoring AD DS
  Managing the AD DS Database
  AD DS Backup and Recovery Options for AD DS and Other Identity and Access Solutions
  Lab: Monitoring AD DS
  Lab: Recovering Objects in AD DS

 • Module 13: Implementing Windows Azure Active Directory
  Overview of Windows Azure AD
  Managing Windows Azure AD Accounts
  Lab: Implementing Windows Azure AD

 • Module 14: Implementing and Administering AD LDS
  Overview of AD LDS
  Deploying AD LDS
  Configuring AD LDS Instances and Partitions
  Configuring AD LDS Replication
  Integrating AD LDS with AD DS
  Lab: Implementing and Administering AD LDS
Formularz zgłoszeniowy

MS-10969 Active Directory Services with Windows Server

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa