MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • instalacja IIS
 • konfiguracja domyślnej strony Web
 • konfiguracja i zarządzanie pulami aplikacji
 • tworzenie dodatkowych witryn Web
 • konfiguracja witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie transmisji danych do witryn Web
 • zarządzanie certyfikatami w Centralized Certificate Store
 • konfiguracja zdalnej administracji
 • implementacja FTP
 • monitorowanie IIS
 • kopie zapasowe i odtwarzanie IIS
 • farmy serwerów Web

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Understanding and Installing Internet Information Services
  Understanding a Web Server infrastructure
  Installing Internet Information Services
  Lab: Installing Internet Information Services

 • Module 2: Configuring The Default Website
  Examining the Default Website Using IIS Manager
  Examining the Default IIS File Structure
  Configuring DNS Records for a Website
  Creating Folders, Virtual Directories, and Applications
  Lab: Configuring the Default Website for Public Access
  Lab: Creating Virtual Directories and Applications

 • Module 3: Configuring and Managing Application Pools
  Defining the Application Pool Architecture
  Creating and Managing Application Pools
  Configuring Application Pool Recycling
  Lab: Configuring and Managing Application Pools
  Lab: Configuring Application Pool Recycling

 • Module 4: Creating Additional Websites
  Understanding Configurations for Multiple Websites
  Configuring Website Bindings
  Creating and Starting Websites
  Lab: Examining Existing Websites for Binding Conflicts
  Lab:Creating New Websites

 • Module 5: Configuring Website and Web Application Support
  Configuring Common Features
  Configuring Support for Web Applications
  Lab: Configuring Common Features
  Lab: Configuring Support for Web Applications

 • Module 6: Securing Websites and Applications
  Understanding IIS Authentication and Authorization
  Configuring Authentication and Authorization
  Configuring URL Authorization Rules
  Lab: Configuring Authentication and Access
  Lab: Configuring URL Authorization Rules

 • Module 7: Securing Website Data Transmission
  Understanding Certificates and SSL
  Creating and Managing Web Server Certificates
  Configuring HTTPS Bindings
  Lab: Creating and Managing Web Server Certificates
  Lab: Adding a Certificate to a Website

 • Module 8: Managing Certificates in the Centralized Certificate Store
  Understanding the Centralized Certificate Store
  Installing and Configuring the Centralized Certificate Store
  Lab: Installing and Configuring the Centralized Certificate Store

 • Module 9: Configuring Remote Administration
  Installing and Configuring the Management Service
  Connecting to Remote Web Servers and Websites
  Delegating Management Permissions
  Lab: Installing and Configuring the Management Service
  Lab: Delegating Management Permissions
  Lab: Connecting to Remote Web Servers and Websites

 • Module 10: Implementing FTP
  Planning for FTP
  Implementing an FTP site
  Uploading and Downloading by Using FTP
  Lab: Installing and Configuring an FTP Site

 • Module 11: Monitoring IIS
  Monitoring IIS Logs
  Analyzing Performance Counters
  Lab: Monitoring IIS Logs
  Lab: Analyzing Performance Counters

 • Module 12: Backing Up and Restoring IIS
  Understanding IIS Backup and Recovery Components
  Backing Up and Recovering a Website
  Lab: Backing Up and Recovering Configuration History

 • Module 13: Building Load-Balanced Web Farms
  Understanding Load-Balancing Mechanisms
  Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR
  Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders
  Sharing Content in a Web Farm by Using DFS-R
  Sharing IIS Configurations in a Web Farm
  Lab: Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR
  Lab: Sharing IIS Configurations in a Web Farm
  Lab: Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders
  Lab: Sharing Web Farm Content by Using DFS-R
Formularz zgłoszeniowy

MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa