MS-10988 Managing SQL Business Intelligence Operations

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2199 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Operational Management in BI Solutions
  Rationale for BI Operations
  Roles in BI Operations
  Technologies Used in BI Operations
  Environment and Operational Standards
  Lab: Introduction to Operational Management in BI Solutions

 • Module 2: Configuring BI Components
  The Importance of Standardized Builds
  Configuration Considerations for BI Technologies
  BI Architectures
  SharePoint BI Environments
  Lab: Configuring BI Components

 • Module 3: Managing Business Intelligence Security
  Security Approach to BI Solutions
  Security Components
  Security Approach for BI Components
  The Security Approach in Different BI Environments
  Lab: Managing Business Intelligence Security

 • Module 4: Deploying BI Solutions
  Application Life Cycle Management for BI Solution
  Stand-Alone Deployments
  Team-Based Deployments
  Lab: Deploying BI Solutions

 • Module 5: Logging and Monitoring in BI Operations
  The Need for Logging and Monitoring
  Logging Options
  Monitoring Options
  Setting Up Alerts
  Lab: Monitoring BI Solutions

 • Module 6: Troubleshooting BI Solutions
  Troubleshoot Failed BI Solutions
  Troubleshooting the Data Warehouse
  Troubleshooting SQL Server Analysis Services
  Troubleshooting SQL Server Reporting Services
  Lab: Troubleshooting BI Solutions

 • Module 7: Performance Tuning BI Queries
  The Need for Performance Tuning
  BI Queries to Performance Tune
  Tools for Performance Tuning
  Remediating Performance Issues
  Lab: Performance Tuning a BI Solution
Formularz zgłoszeniowy

MS-10988 Managing SQL Business Intelligence Operations

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa