MS-203 Microsoft 365 Messaging

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Manage the transport pipeline in Microsoft 365
  Explore transport services
  Configure message transport
  Manage transport rules
  Lab: Configure Message Transport

 • Module 2: Manage and troubleshoot mail flow in Microsoft 365
  Manage mail flow
  Troubleshoot mail flow
  Troubleshoot transport issues
  Troubleshoot mail flow using logs
  Lab: Conditional Mail Routing

 • Module 3: Manage message security
  Plan for message security
  Manage anti-malware and anti-spam policies
  Explore threat protection in Microsoft 365 Defender
  Lab: Managing Messaging Hygiene

 • Module 4: Manage compliance in Microsoft 365
  Explore messaging compliance in Microsoft 365
  Explore messaging compliance in Exchange
  Manage Exchange Online archiving and auditing
  Manage content search
  Lab: Manage Messaging Compliance

 • Module 5: Manage your Microsoft 365 messaging environment
  Manage authentication for messaging
  Configure organizational settings
  Configure organizational sharing

 • Module 6: Manage role-based permissions in Microsoft 365
  Manage administrator roles
  Manage user roles
  Analyze role-based permissions
  Lab: Manage Roles and Permission Policies

 • Module 7: Manage recipient objects and resources in Microsoft 365
  Explore the different types of Exchange recipients
  Create and manage Exchange recipients
  Manage email addresses, lists, and resources
  Lab: Implement Public Folders
  Lab: Create Recipient Objects and Resources

 • Module 8: Manage the hybrid deployment life cycle
  Explore Exchange hybrid deployment requirement
  Plan and configure a hybrid deployment using the Hybrid Configuration Wizard
  Provide a gateway for Internet email using Edge Transport servers
  Implement advanced hybrid functionality
  Troubleshoot hybrid deployments
  Lab: Deploy a Hybrid Environment
  Lab: Deploy a Hybrid Environment
  Lab: Prepare Azure AD for Hybrid Synchronization

 • Module 9: Manage mailbox migrations
  Plan mailbox migrations
  Run IMAP migrations
  Run cutover and staged migrations
  Run advanced mailbox migrations
  Lab: Plan a Mail Migration to Microsoft 365
Formularz zgłoszeniowy

MS-203 Microsoft 365 Messaging

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa