MS-20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
EXCHANGE SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • wdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2016
 • tworzenie i zarządzanie skrzynkami pocztowymi i obiektami w Exchange Server 2016/2019
 • zarzadzanie i automatyzacja zadań przy pomocy Exchange Management Shell
 • konfiguracja i zarządzanie usługa dostępu klienta
 • wdrożenie i utrzymanie wysokiej dostępności
 • implementacja kopii zapasowej i metod odzyskiwania Exchange Server 2016/2019
 • konfiguracja reguł przekazywania wiadomości i zabezpieczeń
 • implementacja i zarządzanie Exchange Online
 • monitorowanie, utrzymanie i rozwiazywanie problemów w Exchange Server 2016/2019

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Productivity
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Deploying Exchange Server
  Overview of Exchange Server
  Exchange Server architecture
  Requirements for Exchange Server
  Deploying Exchange Server Exchange Server
  Exchange Server Management Tools
  Lab: Deploying Exchange Server

 • Module 2: Managing Exchange Server 2016 storage
  Exchange Server mailbox databases
  Exchange Server storage
  Configuring Exchange Server mailbox databases and storage
  Lab: Configuring Exchange Server storage

 • Module 3: Managing recipient objects
  Managing user mailboxes
  Managing other types of mailboxes
  Managing other recipients objects
  Configuring policies and adress lists
  Lab: Managing recipient objects
  Lab: Configuring address lists and policies

 • Module 4: Managing recipients and Exchange servers by using Exchange Server cmdlets
  Overview of the Exchange Management Shell
  Managing Exchange Servers by using Exchange Management Shell cmdlets
  Managing Exchange servers by using scripts
  Lab: Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell

 • Module 5: Implementing client connectivity
  Configuring client access services in Exchange Server 2016
  Managing client services
  Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
  Configuring Outlook on the web
  Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
  Lab: Configuring client access services
  Lab: Deploying and configuring client access services on Exchange Server

 • Module 6: Managing high availability in Exchange Server
  High availability on Exchange Server
  Configuring highly available mailbox databases
  Configuring high availability of Client Access services
  Lab: Implementing DAGs
  Lab: Implementing and testing high availability

 • Module 7: Implementing disaster recovery for Exchange Server
  Implementing Exchange Server
  Implementing Exchange Server
  Lab: Backing up Exchange Server data
  Lab: Restoring Exchange Server data

 • Module 8: Configuring and managing message transport
  Overview of message transport
  Configuring message transport
  Managing transport rules
  Lab: Configuring and managing message transport

 • Module 9: Configuring message security
  Deploying and managing an Edge Transport server for message security
  Implementing an antivirus solution for Exchange Server
  Implementing an antispam solution for Exchange Server
  Lab: Configuring message security in Exchange Server

 • Module 10: Monitoring and troubleshooting Exchange Server
  Monitoring Exchange Server
  Troubleshooting Exchange Server
  Lab: Monitoring and troubleshooting Exchange Server

 • Module 11: Securing and maintaining Exchange Server
  Securing Exchange Server by using RBAC
  Configuring audit logging in Exchange Server
  Maintaining Exchange Server
  Lab: Securing and maintaining Exchange Server

 • Module 12: Implementing and managing Exchange Online deployments
  Overview of Exchange Online and Office 365
  Managing Exchange Online
  Implementing the migration to Exchange Online
  Managing a hybrid environment
  Lab: Managing Exchange Online
Formularz zgłoszeniowy

MS-20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa