MS-20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • przygotowanie środowiska, instalacja i konfiguracja SQL Server 2014
 • praca z bazami danych, plikami i grupami plików
 • modele odtwarzania, tworzenie i odtwarzanie kopii w SQL Server 2014
 • konta, użytkownicy, role i uprawnienia w SQL Server 2014
 • automatyzacja zadań czyli zarządzanie SQL Server Agent
 • monitorowanie SQL Server 2014

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to SQL Server 2014 Database Administration
  Database Administration Overview
  Introduction to the SQL Server Platform
  Database Management Tools and Techniques
  Lab: Using SQL Server Administrative Tools

 • Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2014
  Planning SQL Server Installation
  Installing SQL Server 2014
  Post-Installation Configuration
  Lab: Installing SQL Server 2014

 • Module 3: Working with Databases and Storage
  Introduction to Data Storage with SQL Server
  Managing Storage for System Databases
  Managing Storage for User Databases
  Moving Database Files
  Configuring the Buffer Pool Extension
  Lab: Managing Database Storage

 • Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy
  Understanding SQL Server Recovery Models
  Planning a Backup Strategy
  Backing up Databases and Transaction Logs
  Using Backup Options
  Ensuring Backup Reliability
  Lab: Backing Up SQL Server Databases

 • Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases
  Understanding the Restore Process
  Restoring Databases
  Advanced Restore Scenarios
  Working with Point-in-Time Recovery
  Lab: Restoring SQL Server Databases

 • Module 6: Importing and Exporting Data
  Introduction to Transferring Data
  Importing and Exporting Table Data
  Copying or Moving a Database
  Lab: Importing and Exporting Data

 • Module 7: Monitoring SQL Server 2014
  Introduction to Monitoring SQL Server
  Dynamic Management Views and Functions
  Performance Monitor
  Lab: Monitoring SQL Server 2014

 • Module 8: Tracing SQL Server Activity
  Tracing SQL Server Workload Activity
  Using Traces
  Lab: Tracing SQL Server Workload Activity

 • Module 9: Managing SQL Server Security
  Introduction to SQL Server Security
  Managing Server-Level Security
  Managing Database-Level Principals
  Managing Database Permissions
  Lab: Managing SQL Server Security

 • Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data
  Auditing Data Access in SQL Server
  Implementing SQL Server Audit
  Encrypting Databases
  Lab: Auditing Data Access and Encrypting Data

 • Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance
  Ensuring Database Integrity
  Maintaining Indexes
  Automating Routine Database Maintenance
  Lab: Performing Ongoing Database Maintenance

 • Module 12: Automating SQL Server 2014 Management
  Automating SQL Server Management
  Implementing SQL Server Agent Jobs
  Managing SQL Server Agent Jobs
  Managing Job Step Security Contexts
  Managing Jobs on Multiple Servers
  Lab: Automating SQL Server Management

 • Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications
  Monitoring SQL Server Errors
  Configuring Database Mail
  Configuring Operators, Alerts, and Notifications
  Lab: Monitoring SQL Server by Using Alerts and Notifications
Formularz zgłoszeniowy

MS-20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa