MS-20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • zrozumienie czym jest hurtownia danych
 • tworzenie pakietów SSIS – Control Flow, Data Flow, kontenery
 • logowanie i obsługa błędów pakietów
 • wdrażanie gotowych projektów i uruchamianie pakietów
 • DQS, czyli dbanie o jakość danych
 • podstawy zarządzania danymi za pomocą MDS

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Data Warehousing
  Overview of Data Warehousing
  Considerations for a Data Warehouse Solution
  Lab: Exploring a Data Warehousing Solution

 • Module 2: Data Warehouse Hardware Considerations
  Considerations for building a Data Warehouse
  Data Warehouse Reference Architectures and Appliances
  Lab: Planning Data Warehouse Infrastructure

 • Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse
  Logical Design for a Data Warehouse
  Physical design for a data warehouse
  Lab: Implementing a Data Warehouse Schema

 • Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS
  Introduction to ETL with SSIS
  Exploring Data Sources
  Implementing Data Flow
  Lab: Implementing Data Flow in an SSIS Package

 • Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package
  Introduction to Control Flow
  Creating Dynamic Packages
  Using Containers
  Managing Consistency
  Lab: Implementing Control Flow in an SSIS Package
  Lab: Using Transactions and Checkpoints

 • Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages
  Debugging an SSIS Package
  Logging SSIS Package Events
  Handling Errors in an SSIS Package
  Lab: Debugging and Troubleshooting an SSIS Package

 • Module 7: Implementing a Data Extraction Solution
  Planning Data Extraction
  Extracting Modified Data
  Lab: Extracting Modified Data

 • Module 8: Loading Data into a Data Warehouse
  Planning Data Loads
  Using SSIS for Incremental Loads
  Using Transact-SQL Loading Techniques
  Lab: Loading a Data Warehouse

 • Module 9: Enforcing Data Quality
  Introduction to Data Quality
  Using Data Quality Services to Cleanse Data
  Using Data Quality Services to Match Data
  Lab: Cleansing Data
  Lab: Deduplicating Data

 • Module 10: Master Data Services
  Introduction to Master Data Services
  Implementing a Master Data Services Model
  Managing Master Data
  Creating a Master Data Hub
  Lab: Implementing Master Data Services

 • Module 11: Extending SQL Server Integration Services
  Using Scripts in SSIS
  Using Custom Components in SSIS
  Lab: Using Custom Scripts

 • Module 12: Deploying and Configuring SSIS Packages
  Overview of SSIS Deployment
  Deploying SSIS Projects
  Planning SSIS Package Execution
  Lab: Deploying and Configuring SSIS Packages

 • Module 13: Consuming Data in a Data Warehouse
  Introduction to Business Intelligence
  Enterprise Business Intelligence
  Self-Service BI and Big Data
  Lab: Using a Data Warehouse
Formularz zgłoszeniowy

MS-20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa