MS-20464 Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • praca z tabelami, schematami, typami danych
 • zaawansowane projektowanie tabel (partycjonowanie, kompresja danych, temporal tables)
 • praca z indeksami, optymalizacja indeksów i statystyki
 • implementacja funkcji i procedur składowanych
 • tworzenie i praca z indeksami Columstore
 • praca z XML, BLOB, Filestream, Full-Text Search

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Data Management and Analytics
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Database Development
  Introduction to the SQL Server Platform
  SQL Server Database Development Tasks
  Lab: Introduction to Database Development

 • Module 2: Designing and Implementing Tables
  Designing Tables
  Data Types
  Working with Schemas
  Creating and Altering Tables
  Partitioning Data
  Compressing Data
  Lab: Designing and Implementing Tables

 • Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints
  Enforcing Data Integrity
  Implementing Domain Integrity
  Implementing Entity and Referential Integrity
  Lab: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Module 4: Introduction to Indexing
  Core Indexing Concepts
  Data Types and Indexes
  Single Column and Composite Indexes
  Lab: Implementing Indexes

 • Module 5: Designing Optimized Index Strategies
  Covering Indexes
  Managing Indexes
  Working with Execution Plans
  Using the DTE
  Lab: Designing Optimized Index Strategies

 • Module 6: Columnstore Indexes
  Introduction to Columnstore indexes
  Creating Columnstore Indexes
  Working with Columnstore Indexes
  Lab: Using Columnstore Indexes

 • Module 7: Designing and Implementing Views
  Introduction to Views
  Creating and Managing Views
  Performance Considerations for Views
  Lab: Designing and Implementing Views

 • Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures
  Introduction to Stored Procedures
  Working With Stored Procedures
  Implementing Parameterized Stored Procedures
  Controlling Execution Context
  Lab: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions
  Overview of Functions
  Designing and Implementing Scalar Functions
  Designing and Implementing Table-Valued Functions
  Implementation Considerations for Functions
  Alternatives to Functions
  Lab: Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers
  Designing DML Triggers
  Implementing DML Triggers
  Advanced Trigger Concepts
  Lab: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Module 11: Using In-Memory Tables
  In-Memory Tables
  Native Stored Procedures
  Lab: In-Memory OLTP

 • Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server 2014
  Introduction to SQL CLR Integration
  Importing and Configuring Assemblies
  Implementing SQL CLR Integration
  Lab: Implementing Managed Code in SQL Server 2014

 • Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server
  Introduction to XML and XML Schemas
  Storing XML Data and Schemas in SQL Server
  Implementing the XML Data Type
  Using the T-SQL FOR XML Statement
  Getting Started with XQuery
  Lab: Storing and Querying XML Data in SQL Server 2014

 • Module 14: Working with SQL Server 2014 Spatial Data
  Introduction to Spatial Data
  Working with SQL Server Spatial Data Types
  Using Spatial Data in Applications
  Lab: Working with SQL Server Spatial Data

 • Module 15: Incorporating Data Files into Databases
  Querying Data with Stored Procedures
  Implementing FILESTREAM and File Tables
  Searching Data Files
  Lab: Implementing a Solution for Storing Data Files
Formularz zgłoszeniowy

MS-20464 Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa