MS-20744 Securing Windows Server 2016

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
WINDOWS SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • wykrywanie podatności z zastosowaniem narzędzi Sysinternals
 • ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego
 • ograniczanie praw administracyjnych i konfiguracja Just Enough Administration (JEA)
 • administrowanie rozwiązaniami Enhanced Security Administrative Environment (ESAE), Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration oraz Privileged Access
 • Management (PAM)
 • zarządzanie rozwiązaniami chroniącymi przed zagrożeniami oraz złośliwym oprogramowaniem
 • ochrona aplikacji z zastosowaniem AppLocker, Windows Defender, reguł Device Guard oraz EMET
 • analiza aktywności za pomocą polityk kontroli i audytów
 • zarządzanie zagrożeniami z zastosowaniem Advanced Threat Analytics (ATA) oraz Microsoft Operations Management Suite (OMS)
 • zabezpieczanie infrastruktury wirtualnej
 • zabezpieczanie wdrażania oprogramowanie oraz infrastruktury serwerowej
 • zastosowanie Security Compliance Manager (SCM)
 • wdrażanie kontenerów i Nano Server
 • ochrona danych za pomocą szyfrowania
 • ograniczanie dostępu do plików i folderów
 • konfiguracja Windows Firewall oraz ochrona ruchu sieciowego
 • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Attacks, breach detection, and Sysinternals tools
  Understanding attacks
  Detecting security breaches
  Examining activity with the Sysinternals tools
  Lab: Basic breach detection and incident response strategies

 • Module 2: Protecting credentials and privileged access
  Understanding user rights
  Computer and service accounts
  Protecting credentials
  Privileged Access Workstations and jump servers
  Local administrator password solution
  Lab: Implementing user rights, security options, and group managed service accounts
  Lab: Configuring and deploying LAPs

 • Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration
  Understanding JEA
  Verifying and deploying JEA
  Lab: Limiting administrator privileges by using JEA

 • Module 4: Privileged access management and administrative forests
  ESAE forests
  Overview of Microsoft Identity Manager
  Overview of JIT administration and PAM
  Lab: Limiting administrator privileges with PAM

 • Module 5: Mitigating malware and threats
  Configuring and managing Windows Defender
  Restricting software
  Configuring and using Device Guard feature
  Lab: Securing applications with Windows Defender, AppLocker, Device Guard Rules

 • Module 6: Analysing activity with advanced auditing and log analytics
  Overview of auditing
  Advanced auditing
  Windows PowerShell auditing and logging
  Lab: Configuring advanced auditing

 • Module 7: Deploying and configuring Advanced Threat Analytics and Microsoft Operations Management Suite
  Deploying and configuring ATA
  Deploying and configuring  Microsoft OMS
  Lab: Deploying ATA, Microsoft Operations Management Suite, and Azure Security Center

 • Module 8: Securing Virtualization Infrastructure
  Guarded fabric
  Shielded and encryption-supported VMs
  Lab: Guarded fabric with Admin-Trusted attestation and shielded VMs

 • Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure
  Using SCT
  Understanding containers
  Lab: Using SCT
  Lab: Deploying and configuring containers

 • Module 10: Planning and protecting data
  Planning and implementing encryption
  Planning and implementing BitLocker
  Protecting data by using Azure Information Protection
  Lab: Protecting data by using encryption and BitLocker

 • Module 11: Optimizing and securing file services
  File Server Resource Manager
  Implementing classification and file-management tasks
  Dynamic Access Control (DAC)
  Lab: Quotas and file screening
  Lab: Implementing DAC

 • Module 12: Sceuring network traffic with firewalls and encryption
  Understanding network-related security threats
  Understanding Windows Firewall with Advanced Security
  Configuring IPsec
  Datacenter Firewall
  Lab: Configuring Windows Firewall with Advanced Security

 • Module 13: Securing network traffic
  Configuring advanced DNS settings
  Examining network traffic with Message Analyzer
  Securing and analyzing SMB traffic
  Lab: Securing DNS
  Lab: Microsoft Message Analyzer and SMB encryption
Formularz zgłoszeniowy

MS-20744 Securing Windows Server 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa