MS-20761 Querying Data with Transact-SQL

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • podstawy T-SQL – zapytania proste i złączenia zbiorów
 • grupowanie i filtrowanie
 • podzapytania i operacje na zbiorach
 • modyfikacje w danych – dodaj, zamień, usuń

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2016
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
  The Basic Architecture of SQL Server
  SQL Server Editions and Versions
  Getting Started with SQL Server Management Studio
  Lab: Working with SQL Server 2016 Tools

 • Module 2: Introduction to T-SQL Querying
  Introducing T-SQL
  Understanding Sets
  Understanding Predicate Logic
  Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
  Lab: Introduction to T-SQL Querying

 • Module 3: Writing SELECT Queries
  Writing Simple SELECT Statements
  Eliminating Duplicates with DISTINCT
  Using Column and Table Aliases
  Writing Simple CASE Expressions
  Lab: Writing Basic SELECT Statements

 • Module 4: Querying Multiple Tables
  Understanding Joins
  Querying with Inner Joins
  Querying with Outer Joins
  Querying with Cross Joins and Self Joins
  Lab: Querying Multiple Tables

 • Module 5: Sorting and Filtering Data
  Sorting Data
  Filtering Data with Predicates
  Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
  Working with Unknown Values
  Lab: Sorting and Filtering Data

 • Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
  Introducing SQL Server 2016 Data Types
  Working with Character Data
  Working with Date and Time Data
  Lab: Working with SQL Server 2016 Data Types

 • Module 7: Using DML to Modify Data
  Inserting Data
  Modifying and Deleting Data
  Lab: Using DML to Modify Data

 • Module 8: Using Built-In Functions
  Writing Queries with Built-In Functions
  Using Conversion Functions
  Using Logical Functions
  Using Functions to Work with NULL
  Lab: Using Built-In Functions

 • Module 9: Grouping and Aggregating Data
  Using Aggregate Functions
  Using the GROUP BY Clause
  Filtering Groups with HAVING
  Lab: Grouping and Aggregating Data

 • Module 10: Using Subqueries
  Writing Self-Contained Subqueries
  Writing Correlated Subqueries
  Using the EXISTS Predicate with Subqueries
  Lab: Using Subqueries

 • Module 11: Using Table Expressions
  Using Views
  Using Inline Table-Valued Functions
  Using Derived Tables
  Using Common Table Expressions
  Lab: Using Table Expressions

 • Module 12: Using Set Operators
  Writing Queries with the UNION operator
  Using EXCEPT and INTERSECT
  Using APPLY
  Lab: Using Set Operators

 • Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
  Creating Windows with OVER
  Exploring Window Functions
  Lab: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Module 14: Pivoting and Grouping Sets
  Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
  Working with Grouping Sets
  Lab: Pivoting and Grouping Sets

 • Module 15: Executing Stored Procedures
  Querying Data with Stored Procedures
  Passing Parameters to Stored procedures
  Creating Simple Stored Procedures
  Working with Dynamic SQL
  Lab: Executing Stored Procedures

 • Module 16: Programming with T-SQL
  T-SQL Programming Elements
  Controlling Program Flow
  Lab: Programming with T-SQL

 • Module 17: Implementing Error Handling
  Implementing T-SQL error handling
  Implementing structured exception handling
  Lab: Implementing Error Handling

 • Module 18: Implementing Transactions
  Transactions and the database engines
  Controlling transactions
  Lab: Implementing Transactions
Formularz zgłoszeniowy

MS-20761 Querying Data with Transact-SQL

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa