MS-20762 Developing SQL Databases

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • praca z tabelami, schematami, typami danych
 • zaawansowane projektowanie tabel (partycjonowanie, kompresja danych, temporal tables)
 • praca z indeksami, optymalizacja indeksów i statystyki
 • implementacja funkcji i procedur składowanych
 • tworzenie i praca z indeksami Columstore
 • praca z XML, BLOB, Filestream, Full-Text Search

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL Server 2016
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Database Development
  Introduction to the SQL Server Platform
  SQL Server Database Development Tasks

 • Module 2: Designing and Implementing Tables
  Designing Tables
  Data Types
  Working with Schemas
  Creating and Altering Tables
  Lab: Designing and Implementing Tables

 • Module 3: Advanced Table Designs
  Partitioning data
  Compressing Data
  Temporal Tables
  Lab: Using Advanced Table Designs

 • Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
  Enforcing data Integrity
  Implementing Domain Integrity
  Implementing Entity and Referential Integrity
  Lab: Using Data Integrity Through Constraints

 • Module 5: Introduction to Indexes
  Core Indexing Concepts
  Data Types and Indexes
  Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
  Single Column and Composite Indexes
  Lab: Implementing Indexes

 • Module 6: Designing Optimized Index Strategies
  Covering Indexes
  Managing Indexes
  Execution Plans
  Using the DTE
  Query Store
  Lab: Optimizing Indexes

 • Module 7: Columnstore Indexes
  Introduction to Columnstore indexes
  Creating Columnstore indexes
  Working Columnstore indexes
  Lab: Using Columnstore indexes

 • Module 8: Designing and Implementing Views
  Introduction to views
  Creating and managing views
  Performance considerations for views
  Lab: Designing and Implementing Views

 • Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures
  Introduction to Stored Procedures
  Working with Stored Procedures
  Implementing Parameterized Stored Procedures
  Controlling Execution Context
  Lab: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions
  Overview of Functions
  Designing and Implementing Scalar Functions
  Designing and Implementing Table-Valued Functions
  Considerations for Functions
  Alternatives to Functions
  Lab: Designing and Implementing User-defined Functions

 • Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers
  Designing DML Triggers
  Implementing DML Triggers
  Advanced Trigger Concepts
  Lab: Responding to Data Manipulation via Triggers

 • Module 12: Using In-Memory Tables
  Memory tables
  Native Stored Procedures
  Lab: Using In-Memory Database Capabilities

 • Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server
  Introduction to CLR Integration in SQL Server
  Implementing and Publishing CLR Assemblies
  Lab: Implementing Managed Code in SQL Server

 • Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server
  Introduction to XML and XML Schemas
  Storing XML Data and Schemas in SQL Server
  Implementing the XML Data Type
  Using the T-SQL FOR XML Statement
  Getting Started with xQuery
  Shredding XML
  Lab: Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server
  Introduction to Spatial Data
  Working with SQL Server Spatial Data Types
  Using Spatial Data in Applications
  Lab: Working with SQL Server Spatial Data

 • Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
  Considerations for BLOB Data
  Working with FileStream
  Using Full-Text Search
  Lab: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

 • Module 17: SQL Server Concurrency
  Concurrency and Transactions
  Locking Internals
  Lab: SQL Server Concurrency

 • Module 18: Performance and Monitoring
  Extended Events
  Working with extended Events
  Live Query Statistics
  Optimize Database File Configuration
  Metrics
  Lab: Monitoring, Tracing, and Baselining
Formularz zgłoszeniowy

MS-20762 Developing SQL Databases

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa