MS-20768 Developing SQL Data Models

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2199 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • tworzenie kostek OLAP, praca z miarami i wymiarami
 • podstawy MDX
 • praca z modelem Tabular
 • podstawy DAX
 • wstęp do Data Mining

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling
  Introduction to Business Intelligence
  The Microsoft business intelligence platform
  Lab: Exploring a Data Warehouse

 • Module 2: Creating Multidimensional Databases
  Introduction to multidimensional analysis
  Creating data sources and data source views
  Creating a cube
  Overview of cube security
  Lab: Creating a multidimensional database

 • Module 3: Working with Cubes and Dimensions
  Configuring dimensions
  Define attribute hierarchies
  Sorting and grouping attributes
  Lab: Working with Cubes and Dimensions

 • Module 4: Working with Measures and Measure Groups
  Working with measures
  Working with measure groups
  Lab: Configuring Measures and Measure Groups

 • Module 5: Introduction to MDX
  MDX fundamentals
  Adding calculations to a cube
  Using MDX to query a cube
  Lab: Using MDX

 • Module 6: Customizing Cube Functionality
  Implementing key performance indicators
  Implementing actions
  Implementing perspectives
  Implementing translations
  Lab: Customizing a Cube

 • Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services
  Introduction to tabular data models
  Creating a tabular data model
  Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution
  Lab: Working with an Analysis services tabular data model

 • Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)
  DAX fundamentals
  Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model
  Lab: Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

 • Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining
  Overview of data mining
  Using the data mining add-in for Excel
  Creating a custom data mining solution
  Validating a data mining model
  Connecting to and consuming a data mining model
  Lab: Perform Predictive Analysis with Data Mining
Formularz zgłoszeniowy

MS-20768 Developing SQL Data Models

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa