MS-20779 Analyzing Data with Excel

Czas trwania kursu:
3 dni
Cena:
2199 zł netto
Kategoria:
SQL SERVER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Analiza danych w tradycyjnym Excelu
 • Standardowe wizualizacje Excela
 • Analiza danych opartych o Excel Data Model
 • Importowanie danych z różnych źródeł
 • Przekształcanie i czyszczenie danych
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • Tworzenie wskaźników i KPI z użyciem DAX
 • Wizualizacja danych w Excelu
 • Eksportowanie wizualizacji i danych z Excela do kokpitów w Power BI
  Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Data Analysis in Excel
  Classic Data Analysis with Excel
  Excel Pivot Tables
  Limitations of Classic Data Analysis
  Lab: Building a Classic Excel Dashboard

 • Module 2: The Excel Data Model
  Using an Excel Data Model
  DAX
  Lab: Explore an Excel Data Model

 • Module 3: Importing Data from Files
  Importing Data into Excel
  Shaping and Transforming Data
  Loading Data
  Lab: Importing Data from a CSV File

 • Module 4: Importing Data from Databases
  Available Data Sources
  Previewing, Shaping, and Transforming Data
  Table Relationships and Hierarchies
  Loading Data
  Lab: Import Data from Multiple Sources

 • Module 5: Importing Data from Excel Reports
  Importing Data from Excel Reports
  Transforming Excel report Data
  Lab: Importing Data from a Report

 • Module 6: Creating and Formatting Measures
  DAX
  Measures
  Advanced DAX Functions
  Lab: Creating Measures using Advanced DAX Functions

 • Module 7: Visualizing Data in Excel
  Pivot Charts
  Cube Functions
  Charts for Cube Functions
  Lab: Data Visualization in Excel

 • Module 8: Using Excel with Power BI
  Power BI
  Uploading Excel Data to Power BI
  Power BI Mobile App
  Lab: Creating a Power BI Dashboard with Excel
Formularz zgłoszeniowy

MS-20779 Analyzing Data with Excel

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa