MS-500 Microsoft 365 Security Administration

Czas trwania kursu:
4 dni
Cena:
2999 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT 365
Terminy kursów:

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: User and Group Management
  Identity and Access Management Concepts
  The Zero Trust model
  Plan your identity and authentication solution
  User accounts and roles
  Password Management
  Lab: Initialize your trial tenant – users and groups
  Lab: Password management

 • Module 2: Identity Synchronization and Protection
  Plan directory synchronization
  Configure and manage synchronized identities
  Azure AD Identity Protection
  Lab: Implementing Identity Synchronization

 • Module 3: Identity and Access Management
  Application Management
  Identity Governance
  Manage device access
  Role Based Access Control (RBAC)
  Solutions for external access
  Privileged Identity Management
  Lab: Use Conditional Access to enable MFA
  Lab: Configure Privileged Identity Management

 • Module 4: Security in Microsoft 365
  Threat vectors and data breaches
  Security strategy and principles
  Microsoft security solutions
  Secure Score
  Lab: Use Microsoft Secure Score

 • Module 5: Threat Protection
  Exchange Online Protection (EOP)
  Microsoft Defender for Office 365
  Manage Safe Attachments
  Manage Safe Links
  Microsoft Defender for Identity
  Microsoft Defender for Endpoint
  Lab: Manage Microsoft 365 Security Services

 • Module 6: Threat Management
  Security dashboard
  Threat investigation and response
  Azure Sentinel
  Advanced Threat Analytics
  Lab: Using Attack Simulator

 • Module 7: Microsoft Cloud Application Security
  Deploy Cloud Application Security
  Use cloud application security information

 • Module 8: Mobility
  Mobile Application Management (MAM)
  Mobile Device Management (MDM)
  Deploy mobile device services
  Enroll devices to Mobile Device Management
  Lab: Device Management

 • Module 9: Information Protection and Governance
  Information protection concepts
  Governance and Records Management
  Sensitivity labels
  Archiving in Microsoft 365
  Retention in Microsoft 365
  Retention policies in the Microsoft 365 Compliance Center
  Archiving and retention in Exchange
  In-place records management in SharePoint
  Lab: Archiving and Retention

 • Module 10: Rights Management and Encryption
  Information Rights Management (IRM)
  Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S-MIME)
  Office 365 Message Encryption
  Lab: Configure Office 365 Message Encryption

 • Module 11: Data Loss Prevention
  Data loss prevention fundamentals
  Create a DLP policy
  Customize a DLP policy
  Create a DLP policy to protect documents
  Policy tips
  Lab: Implement Data Loss Prevention policies

 • Module 12: Compliance Management
  Compliance center

 • Module 13: Insider Risk Management
  Insider Risk
  Privileged Access
  Information barriers
  Building ethical walls in Exchange Online
  Lab: Privileged Access Management

 • Module 14: Discover and Respond
  Content Search
  Audit Log Investigations
  Advanced eDiscovery
  Lab: Manage Search and Investigation
Formularz zgłoszeniowy

MS-500 Microsoft 365 Security Administration

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa