MS-55004 Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
SYSTEM CENTER
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • poznanie architektury i możliwości rozłożenia komponentów Operations Manager 2012
 • instalacja i wstępna konfiguracja oprogramowania z zastosowaniem najlepszych praktyk
 • rodzaje instalacji agentów, wady i zalety każdej z nich, czynniki stosowania wybranych metod
 • omówienie zagadnienia Management Packów, rodzaje MP, budowa i zasady wdrażania
 • omówienie konfiguracji Operations Manager, retencja danych, konfiguracja zabezpieczeń, konfiguracja dostępu do środowiska
 • tworzenie prostych reguł i monitorów, najlepsze praktyki monitorowania, omówienie możliwości monitoringu różnych źródeł
 • tworzenie aplikacji rozproszonych, tworzenie testów end-user experience, modele transakcji automatycznych
 • monitoring aplikacji .NET, analiza aplikacji Web, praktyczne zastosowania takiego typu monitoringu
 • sposoby prezentacji danych w SCOM, tworzenie widoków i dashboardów, integracja z Visio, dodatki firm trzecich
 • możliwości powiadamiania użytkowników o awariach, kanały powiadomień mailowe, smsowe i metody typu „custom”
 • automatyzacja zadań w SCOM, reakcje na alarmy, przypisywanie alarmów do odpowiednich osób, integracja z innymi narzędziami System Center
 • analiza logów security poprzez moduł Audit Collection Services
 • integracja SCOM oraz OMS (analiza danych w chmurze)
 • SCOM w środowisku produkcyjnym
 • najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć przy wdrożeniu, zastosowanie środowisk testowych

Łukasz Rutkowski, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of System Center 2012 Operations Manager
  Operations Manager Introduction and Basic Concepts
  What’s New in 2012 Operations Manager
  System Requirements

 • Module 2: Installing the 2012 Operations Manager Infrastructure
  Active Directory Integration
  SQL Server Configuration
  Security Considerations
  Operations Manager Deployment Scenarios
  Installing Operations Manager 2012

 • Module 3: Navigating Operations Manager
  Operations Manager Console Overview
  Customizing the Operations Manager Console
  Securing the Operations Manager Console
  Operations Manager Web Console Overview

 • Module 4: Global Management Group Settings and Notifications
  Connected Management Groups and Management Services
  Configuring Global Management Group Settings
  Overriding Global Management Group Settings
  Creating Notifications

 • Module 5: Installing and Configuring Agents
  Agent Installation Prerequisites
  Agent Installation Methods
  Managing Agent Settings

 • Module 6: Management Packs
  Management Pack Overview
  Pre-Installed Management Packs
  Importing and Exporting Management Packs
  Management Pack Authoring

 • Module 7: Operations Manager Monitoring
  Monitoring Overview
  Types of Monitors
  Network Monitoring

 • Module 8: Monitoring without Agents
  Agentless Monitoring
  Agentless Exception Monitoring

 • Module 9: Operations Manager Reporting
  Installing SQL Reporting Services
  Installing Operations Manager Reporting
  Creating, Viewing and Customizing Reports

 • Module 10: Operations Manager Audit Collection Services
  Overview of ACS
  Installing and Configuring ACS
  Forwarders and Collectors
  ACS on non-Windows Systems (Unix/Linux)

 • Module 11: Synthetic Transactions
  Synthetic Transactions Overview
  Creating Synthetic Transactions

 • Module 12: Distributed Applications
  Distributed Applications Overview
  Design and Creation of Distributed Applications

 • Module 13: Monitoring Complex Environments
  Management Groups and Multihomed Agents
  Gateway Servers and Untrusted Environments

 • Module 14: Backup and Disaster Recovery
  Backup Overview and Planning
  Configuring and Performing Backups
  Recovery Planning
Formularz zgłoszeniowy

MS-55004 Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa