MS-55039 Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

Czas trwania kursu:
5 dni
Cena:
3399 zł netto
Kategoria:
POWERSHELL
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • projektowanie narzędzi
 • rozpoczęcie pracy z komendami
 • budowa prostych skryptów i funkcji
 • parametryzowanie funkcji
 • konfigurowanie wyświetlania wyników
 • obsługa zdarzeń w skryptach
 • tworzenie funkcji pomocy
 • obsługa błędów
 • narzędzia analizy
 • analizowanie i testowanie kodu
 • publikowanie skryptów
 • skrypty automatyzujące
 • praca z XML, JSON, SQL

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Tool Design
  Tools do one thing
  Tools are flexible
  Tools look native
  Lab: Designing a Tool

 • Module 2: Start with a Command
  Why start with a command?
  Discovery and experimentation
  Lab: Designing a Tool

 • Module 3: Build a Basic Function and Module
  Start with a basic function
  Create a script module
  Check prerequisites
  Run the new command
  Lab: Designing a Tool

 • Module 4: Adding CmdletBinding and Parameterizing
  About CmdletBinding and common parameters
  Accepting pipeline input
  Mandatory-ness
  Parameter validation
  Parmeter aliases
  Lab: Designing a Tool

 • Module 5: Emitting Objects as Output
  Assembling information
  Constructing and emitting output
  Quick tests
  Lab: Designing a Tool

 • Module 6: An Interlude: Changing Your Approach
  Examining a script
  Critiquing a script
  Revising the script

 • Module 7: Using Verbose, Warning, and Informational Output
  Knowing the six channel
  Adding verbose and warning output
  Doing more with verbose output
  Informational output
  Lab: Designing a Tool

 • Module 8: Comment-Based Help
  Where to put your help
  Getting started
  Going further with comment-based help
  Broken help
  Lab: Designing a Tool

 • Module 9: Handling Errors
  Understanding errors and exceptions
  Bad handling
  Two reasons for exception handling
  Handling exceptions in our tool
  Capturing the actual exception
  Handling exceptions for non-commands
  Going further with exception handling
  Deprecated exception handling
  Lab: Designing a Tool

 • Module 10: Basic Debugging
  Two kinds of bugs
  The ultimate goal of debugging
  Developing assumptions
  Write-Debug
  Set-PSBreakpoint
  The PowerShell ISE
  Lab: Designing a Tool

 • Module 11: Going Deeper with Parameters
  Parameter positions
  Validation
  Multiple parameter sets
  Value from remaining arguments
  Help messages
  Aliases
  More CmdletBinding

 • Module 12: Writing Full Help
  External help
  Using PlatyPs
  Supporting online help
  “About” topics
  Making your help updatable
  Lab: Designing a Tool

 • Module 13: Unit Testing Your Code
  Sketching out the test
  Making something to test
  Expanding the test
  Going further with Pester
  Lab: Designing a Tool

 • Module 14: Extending Output Types
  Understanding types
  The Extensible Type System
  Extending an object
  Using Update-TypeData

 • Module 15: Analyzing Your Script
  Performing a basic analysis
  Analyzing the analysis
  Lab: Designing a Tool

 • Module 16: Publishing Your Tools
  Begin with a manifest
  Publishing to PowerShell Gallery
  Publishing to private repositories
  Lab: Designing a Tool

 • Module 17: Basic Controllers: Automation Scripts and Menus
  Building a menu
  Using UIChoice
  Writing a process controller
  Lab: Designing a Tool

 • Module 18: Proxy Functions
  A proxy example
  Creating the proxy base
  Modifying the proxy
  Adding or removing parameters
  Lab: Designing a Tool

 • Module 19: Working with XML Data
  Simple: CliXML
  Importing native XML
  ConvertTo-XML
  Creating native XML from scratch
  Lab: Designing a Tool

 • Module 20: Working with JSON Data
  Converting to JSON
  Converting from JSON
  Lab: Designing a Tool

 • Module 21: Working with SQL Server Data
  SQL Server terminology and facts
  Connecting to the server and database
  Writing a query
  Running a query
  Invoke-SqlCmd
  Thinking about tool design patterns

 • Module 22: Final Exam
  Lab problem
  Break down the problem
  Do the design
  Test the commands
  Code the tool
  Lab: Final Exam
Formularz zgłoszeniowy

MS-55039 Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa