MS-55165 Introduction to Microsoft Excel 2016

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
799 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT OFFICE 2016
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Tworzenie podstawowych arkuszy.
 • Wykonywanie obliczeń w arkuszu.
 • Modyfikowanie arkusza.
 • Zmiana wyglądu danych w obrębie arkusza.
 • Zarządzanie skoroszytami.
 • Drukowanie zawartości arkusza.
 • Przydatne funkcje wprowadzone w Excel 2016.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach: MOS: Excel 2016, MOE: Excel Expert 201, MOM: 2016 Master

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Creating a Microsoft Excel Workbook
  Starting Microsoft Excel
  Creating a Workbook
  Saving a Workbook
  The Status Bar
  Adding and Deleting Worksheets
  Copying and Moving Worksheets
  Changing the Order of Worksheets
  Splitting the Worksheet Window
  Closing a Workbook
  Lab: Creating a Microsoft Excel Workbook

 • Module 2: The Ribbon
  Tabs
  Groups
  Commands
  Lab: Exploring the Ribbon

 • Module 3: The Backstage View (The File Menu)
  Introduction to the Backstage View
  Opening a Workbook
  New Workbooks and Excel Templates
  Printing Worksheets
  Adding Your Name to Microsoft Excel
  Managing Workbook Versions
  Lab: The Backstage View (The File Menu)

 • Module 4: The Quick Access Toolbar
  Adding Common Commands
  Adding Additional Commands with the Customize Dialog Box
  Adding Ribbon Commands or Groups
  Placement
  Lab: The Quick Access Toolbar

 • Module 5: Entering Data in Microsoft Excel Worksheets
  Entering Text
  Expand Data across Columns
  Adding and Deleting Cells
  Adding an Outline
  Adding a Hyperlink
  Add WordArt to a Worksheet
  Using AutoComplete
  Entering Numbers and Dates
  Using the Fill Handle
  Lab: Entering Data in Microsoft Excel Worksheets

 • Module 6: Formatting Microsoft Excel Worksheets
  Hiding Worksheets
  Adding Color to Worksheet Tabs
  Adding Themes to Workbooks
  Adding a Watermark
  The Font Group
  The Alignment Group
  The Number Group
  Lab: Formatting Microsoft Excel Worksheet

 • Module 7: Using Formulas in Microsoft Excel
  Math Operators and the Order of Operations
  Entering Formulas
  AutoSum (and Other Common Auto-Formulas)
  Copying Formulas and Functions
  Relative, Absolute, and Mixed Cell References
  Lab: Using Formulas in Microsoft Excel

 • Module 8: Working with Rows and Columns
  Insert lesson titles in a bulleted list.
  Inserting Rows and Columns
  Deleting Rows and Columns
  Transposing Rows and Columns
  Setting Row Height and Column Width
  Hiding and Unhiding Rows and Columns
  Freezing Panes
  Lab: Working with Rows and Columns

 • Module 9: Editing Worksheets
  Find
  Find and Replace
  Using the Clipboard
  Managing Comments
  Lab: Editing Worksheets

 • Module 10: Finalizing Microsoft Excel Worksheets
  Setting Margins
  Setting Page Orientation
  Setting the Print Area
  Print Scaling (Fit Sheet on One Page)
  Printing Headings on Each Page/Repeating Headers and Footers
  Headers and Footers
  Lab: Finalizing Microsoft Excel Worksheets

 • Module 11: Microsoft Excel Features that Were New in 2013
  One Workbook Per Window Feature
  Using Flash Fill
  Lab: Microsoft Excel Features that Were New in 2013

 • Module 12: Features New in 2016
  Tell Me
  Smart Lookup
Formularz zgłoszeniowy

MS-55165 Introduction to Microsoft Excel 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa