MS-55166 Intermediate Microsoft Excel 2016

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
799 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT OFFICE 2016
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Korzystanie z formuł i funkcji.
 • Tworzenie i modyfikowanie wykresów.
 • Konwersja, sortowanie, filtrowanie i zarządzanie listami.
 • Wstawianie i modyfikowanie ilustracji.
 • Praca z tabelami.
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego oraz stylów.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach MOS: Excel 2016, MOE: Excel Expert 2016, MOM: 2016 Master

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Advanced Formulas
  Using Named Ranges in Formulas
  Naming a Single Cell
  Naming a Range of Cells
  Naming Multiple Single Cells Quickly
  Using Formulas That Span Multiple Worksheets
  Using the IF Function
  Using AND/OR Functions
  Using the SUMIF, AVERAGEIF, and COUNTIF Functions
  Using the PMT Function
  Using the LOOKUP Function
  Using the VLOOKUP Function
  Using the HLOOKUP Function
  Using the CONCATENATE Function
  Using the TRANSPOSE Function
  Using the PROPER, UPPER, and LOWER Functions
  The UPPER Function
  The LOWER function
  The TRIM Function
  Using the LEFT, RIGHT, and MID Functions
  The MID Function
  Using Date Functions
  Using the NOW and TODAY Functions
  Creating Scenarios
  Utilize the Watch Window
  Consolidate Data
  Enable Iterative Calculations
  What-If Analyses
  Use the Scenario Manager
  Use Financial Functions
  Lab: Advanced Formulas

 • Module 2: Working with Lists
  Converting a List to a Table
  Removing Duplicates from a List
  Sorting Data in a List
  Filtering Data in a List
  Adding Subtotals to a List
  Grouping and Ungrouping Data in a List
  Lab: Working with Lists

 • Module 3: Working with Illustrations
  Working with Clip Art
  Using Shapes
  Working with SmartArt
  Lab: Working with Illustrations

 • Module 4: Visualizing Your Data
  Creating a Custom Chart Template
  Inserting Charts
  Add and Format Objects
  Insert a Text Box
  Create a Custom Chart Template
  Lab: Visualizing Your Data

 • Module 5: Working with Tables
  Format Data as a Table
  Move between Tables and Ranges
  Modify Tables
  Define Titles
  Lab: Working with Tables

 • Module 6: Advanced Formatting
  Applying Conditional Formatting
  Working with Styles
  Creating and Modifying Templates
  Lab: Advanced Formatting

 • Module 7: Microsoft Excel Features that Were New in 2013
  New Functions in Excel 2013
  Using New Chart Tools
  Using the Quick Analysis Tool
  Using the Chart Recommendation Feature
  Lab: Microsoft Excel Features that Were New in 2013

 • Module 8: Features New in 2016
  New Charts
  Treemap
  Sunburst
  Histogram
  Waterfall
  Box and Whisker
  Pareto
Formularz zgłoszeniowy

MS-55166 Intermediate Microsoft Excel 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa