MS-55173 Introduction to Microsoft Word 2016

Czas trwania kursu:
1 dzień
Cena:
799 zł netto
Kategoria:
MICROSOFT OFFICE 2016
Terminy kursów:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Tworzenie i edytowanie dokumentów.
 • Poznanie Wstążki oraz karty Plik.
 • Tworzenie nowych dokumentów oraz przy użyciu szablonów.
 • Formatowanie dokumentów.
 • Dodawanie numerów stron, nagłówka, stopki.
 • Sprawdzanie pisowni oraz gramatyki w dokumencie.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach: MOS: Word 2016, MOE: Word Expert 201, MOM: 2016 Master

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Creating a Microsoft Word Document
  Starting a Microsoft Document
  Creating a Document
  Saving a Document
  Importing a File
  The Status Bar
  Closing a Document
  Exercise: Create a Microsoft Word Document

 • Module 2: The Ribbon
  The Ribbon
  Tabs
  Groups
  Commands
  Exercise: Exploring the Ribbon

 • Module 3: The Backstage View (The File Menu)
  Introduction to the Backstage View
  Opening a Document
  Exercise: Open a Document
  New Documents and Word Templates
  Exercise: Write a Thank You Letter Using a Template Letter
  Configuring Documents to Print
  Exercise: Print a Document
  Adding Your Name to Microsoft Word
  Adding Values to Document Properties
  Working with Autosaved Versions of Documents

 • Module 4: The Quick Access Toolbar
  Adding Common Commands
  Adding Additional Commands wtih the Customize Dialog Box
  Adding Ribbon Commands and Groups
  Placement
  Exercise: Customize the Quick Access Toolbar

 • Module 5: Formatting Microsoft Word Documents
  Selecting Text
  Selecting Fonts
  Exercise: Working with Fonts
  Working with Lists
  Exercise: Working with Lists
  Inserting a Hyperlink in a Document
  Exercise: Inserting a Hyperlink
  Using Styles
  Exercise: Applying and Creating Custom Styles
  Using Themes
  Using the Ruler
  Exercise: Using Tabs
  Setting Margins
  Exercise: Setting Margins

 • Module 6: Editing Documents
  Find
  Find and Replace
  Find and Replace Tips
  Appending Text to a Document
  Exercise: Using Find and Replace
  Using the Clipboard
  Exercise: Using the Clipboard

 • Module 7: Finalizing Microsoft Word Documents
  Adding Page Numbers
  Exercise: Adding Page Numbers
  Headers and Footers
  Exercise: Using Headers and Footers
  Checking Spelling and Grammar
  Exercise: Checking Spelling and Grammar

 • Module 8: Microsoft Word New Features Since 2013
  Using Read Mode
  Object Zoom Feature
  Exercise: Exploring the Read Mde and Object Zoom

 • Module 9: New Features in Word 2016
  Tell Me
  Smart Lookup
  Tell Me
Formularz zgłoszeniowy

MS-55173 Introduction to Microsoft Word 2016

TERMIN KURSU

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

Dziękujemy!
Zgłoszenie wysłane z sukcesem !
Coś poszło nie tak! Zglosznie nie zostało wysłane.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt:

Adres biura:
CBSG Polska Spółka z o.o.
ul. Czereśniowa 98
98 02-456 Warszawa